Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 3 mars 2014

Academediaskolan stänger till hösten, elever tivingas byta till ny skola

Försöken att locka fler elever misslyckades. Ängelholm förlorar ännu en friskola när Fram avvecklar till hösten.
 
Det officiella beskedet om att skolan lägger ned kom efter ett föräldramöte under tisdagskvällen.
Trots satsningen på att bygga underifrån med förskoleklass och årskurserna ett till sex har utvecklingen gått stadigt nedåt.I början av 2010 sålde Framtidsskolans ägare och grundare Anita Nyblom sitt livsverk till friskoleföretaget Vittra. Då hade högstadieskolan omkring 200 elever bara i tre årskurser. Nu är de drygt 60 hela vägen från förskoleklass och uppåt. Och nästan hälften av eleverna lämnar skolan när de går ut nian i år.

Samtidigt har intresset inför höstens skolstart varit i stort sett obefintligt.
– Det gör att vi har ett alldeles för litet elevunderlag för att vi ska kunna upprätthålla den kvalitet eleverna har rätt till, säger skolans rektor Peter Walther.
En tid efter försäljningen till Vittra valde många högstadieelever att lämna skolan. Och satsningen på den utökade grundskoledelen som startade i nyrenoverade lokaler på Lärkgatan hösten 2011 har inte burit frukt.

Helén Pettersson Jangen är Vittras regionchef.
– Vi frågar oss varför, vi trodde verkligen på satsningen och förutsättningarna var goda med fina lokaler och bra personal. Men intresset för att sätta sina barn i friskolor skiljer sig oerhört mycket mellan kommuner, säger hon.
Skolans ledning har bytts ut vid flera tillfällen de senaste åren. Att komma med ett färdigt koncept från Stockholm för att göra om en befintlig skola i Ängelholm var ett misslyckande, konstaterade Vittras dåvarande regionchef 2012.
– Framtidsskolan var väletablerad, övertagandet och det nya varumärket kan ha haft betydelse för utvecklingen. Det är något vi får analysera, säger Helén Pettersson Jangen.
För två år sedan tog skolan tillbaka sitt gamla namn och fick av friskolekoncernen Academedia fem år på sig att vända utvecklingen. Trots det fattades nyligen beslutet att inte ta in några nya elever till hösten.

– Vi har jobbat hårt med att höja skolans kvalitet och öka kontakten med föräldrarna. Vi har lyckats, men vare sig det eller vår marknadsföring räckte till, säger Peter Walther.
Bland skolans personal var stämningen dyster efter beskedet. Läraren Elin Persson har arbetat på Fram sedan 2004.
– Jag har hela tiden trott på skolan och är jätteledsen i dag. Både friskolor och kommunala skolor behövs men nu försvinner vi som alternativ, säger hon.
Vad som händer med personalen är oklart. Målsättningen enligt Helén Pettersson Jangen är att hitta nya arbetstillfällen inom Academedia.

– Vi har flera skolor i regionen, säger hon och förklarar att ett samarbete med Vittraskolorna i Helsingborg kan bli aktuellt för att säkra kvaliteten för de elever som ska gå klart högstadiet
När årets nior går ut från Fram ut blir det 25 elever kvar i högstadiet. De kommer att kunna gå färdigt grundskolan i skolans lokaler på Thulingatan.
De yngre eleverna måste däremot hitta nya skolor till hösten. Endast nio elever finns i dag i förskoleklass upp till årskurs sex.

Arbetet med att hitta nya skolor har enligt Peter Walther redan har påbörjats. Men eleverna NST talar med i Frams lokaler på Lärkgatan under tisdagen vill inte byta skola. Denny Huang går i tredje klass.
– Jag har gått här sedan jag var sju år. Man lär sig bra och lärarna är snälla. Jag ska aldrig glömma dem, säger han.

 http://hd.se/angelholm/2014/02/26/friskolan-fram-stanger-till-hosten/