Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 25 mars 2014

Brottarna kan få träna i idrottshallen

HD.se:
Arbetet med att ta fram en lösning som ska rädda brottningsgymnasiet går vidare. Brottarna själva vill satsa på tränarsidan och har föreslagit en ny brottningshall i källaren på idrottshallen i Klippan - en billigare lösning än att bygga ut i Sågen.
 
Förslaget för hur brottningsgymnasiet ska kunna räddas kvar dröjer ytterligare ett par veckor. Några oklarheter återstår främst kring tränarfrågan, men enligt kommundirektören Hans-Åke Lindvall närmar sig ett beslut.


Målet är att brottningsgymnasiet, brottarklubben och elitdambrottningen ska knytas närmare varandra igen.

– Det är i hög grad en återgång till läget före 2007. Innan brottningsgymnasiet flyttade till Ljungbyhed hade man ett närmare samarbete mellan tränarna, säger Hans-Åke Lindvall.
Han ingår i den arbetsgrupp som fått i uppdrag att hitta besparingar som begränsar den nedläggningshotade utbildningens underskott till högst en miljon kronor.
Ett förslag i nuläget är att en ny brottningshall ska hamna i källaren på idrottshallen i Klippan, i stället för i aktivitetshuset Sågen som brottningsklubben planerade för innan. Förslaget kom från brottarna själva.

– Mitt intresseområde är brottningen totalt sett i Klippan. Vi har större glädje av att ha en mindre kostsam lokal och i stället kunna lägga större resurser på tränarsidan, säger Rune Pettersson, ordförande i Klippans brottarklubb, som också är med i arbetsgruppen.
– När man har begränsade resurser känns det bättre att satsa på kvalificerad personal än på en flott lokal, fortsätter han.

För ungefär två år sedan väcktes idén om att skapa ett nytt brottningscentrum i bröderna Ottossons gamla industrilokaler som kallas Sågen.
– Det finns inget som hindrar att det blir ett brottningscentrum i idrottshallen i stället. Det finns mycket där och tanken är att vi ska bygga ett gym, säger Rune Pettersson.

I slutet på månaden ska ett förslag vara klart för politikerna att ta ställning till. Såväl Hans-Åke Lindvall som Rune Pettersson tror att en lösning ska kunna hittas.
– Snart har vi hela konceptet klart, säger Rune Pettersson.

http://hd.se/klippan/2014/03/13/brottarna-kan-fa-trana-i/