Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 17 mars 2014

Friskola stängde av elev, får kritik av Skolinspektionen

Vi har tidigare skrivit om hur Petersvenskolan, nuvarande Klippans friskola, har krävt kommunen på mer pengar för resurser till en stökig elev. Skolan fick då kritik från Skolinspektionen efter att skrivit ut honom från skolan pga av ekonomin. http://www.skolval.info/2013/09/elev-borttvingad-fran-petersvenskolan.html

Nu har det hänt på nytt i en annan friskola i regionen, denna gången är det Lejonskolan i Kristianstad som stängt av en stökig elev i 2 veckor under våren 2013. Denna skola verkar dock inte ha några ekonomiska skäl bakom avstängningen.

Kristianstadbladet.se: En elev på Lejonskolan i Kristianstad, som ansågs ha uppträtt olämpligt och kränkande mot personalen, stängdes av från undervisning med sin klass i två veckor under våren 2013.

Händelsen anmäldes till Skolinspektionen, som i ett beslut menar att avstängningen inte var förenlig med skollagen. I anmälan berättar eleven själv att hon mådde mycket dåligt av avstängningen.
Eleven var avstängd från den 5 till den 19 mars men fick inget möte med lärare förrän den 25 mars. Eleven fick endast en halvtimma lärarledd undervisning i veckan, vilket enligt Skolinspektionen, strider mot bestämmelserna. En rektor får, som disciplinär åtgärd, endast stänga av elever från undervisningen under högst en vecka. 

I ett svar till Skolinspektionen uppger skolan att eleven hotat en annan elev på Facebook och försökt att få andra elever att frysa ut personal och elever. Eleven själv menar att rektorn fryst ut och talat nedlåtande till henne. 

Skolinspektionen påtalar i beslutet att det är viktigt att personal på skolan bör tänka på att de uttrycker sig på ett sådant sätt som inte uppfattas som kränkande. 

Skolinspektionen menar i beslutet att styrelsen ska se till att skolan följer skollagen när disciplinära åtgärder vidtas. Dessutom ska de se till att undervisningstiden uppfylls och att undervisningen är lärarledd.