Nu vill forskare tvinga skolorna att redovisa hur skolpengen används.
Det rasar en debatt kring vinster och att skolpengen används till att betala räntor på företagslån. Samtidigt fortsätter skolpengen att betalas ut utan några krav på regelbunden ekonomisk redovisning.
Omkring 10 miljarder kronor betalas ut bara till landets friskolor på grundskolenivå varje år, men det är bara när friskolor ansöker om tillstånd eller vid tillsynen av skolor, ungefär vart femte år, som Skolinspektionen gör kontroller av skolans ekonomi.
Det finns flera poänger med att tvinga friskolorna att redovisa hur de använder skolpengen, tycker skolforskaren och nationalekonomen Jonas Vlachos.