Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 6 april 2014

Kommunala skolan slipper stort sparkrav

HD.se:
Besparingskravet på flera miljoner på skolan i år är borta. Antalet sommarjobb återställs till 60 från 40. I stället riskerar Klippan ett nytt underskott som dock ska hämtas in kommande år.
Inför kommunstyrelsens sammanträde i veckan lämnade Folkpartiet ett öppet brev till kommunstyrelsen.

Gruppledaren Tommy Cedervall, ordförande i barn- och utbildningsnämnden skriver där att det finns en stor risk att nämnden inte klarar budgeten 2014 med de sparkrav som lagts fram. Som NST tidigare berättat var tanken att nämnden skulle spara 7,5 miljoner, enligt kompletteringsbudgeten.
Folkpartiet vill i stället ha en långsiktig plan för kommunens ekonomi där Klippan får gå med ett underskott på upp till tio miljoner i år. Och att sparkravet på skolan tas bort. I planen ska det också framgå hur underskottet ska hämtas in och balanseras fram till slutet av 2016.

– Att tro att vi ska kunna lösa ett stort underskott det närmaste halvåret är inte realistiskt. Vi måste besinna oss och sätta oss ner och fundera, säger Tommy Cedervall.
Han pekar på att eventuella sparbeslut i barn- och utbildningsnämnden kanske inte hinner bli beslutade i fullmäktige förrän efter sommaren. Då ger de inte särskilt stor effekt i år. Nya sparkrav riskerar att återkomma nästa år.

– Om vi ska göra någon större förändring som ska bli bra vet vi sedan tidigare att de besluten tar lång tid. Vi måste börja fundera redan nu inför 2015 och 2016 och ha en planering som sträcker sig över flera år. Nu känns det som om vi försöker läsa problemen halvårsvis, säger Tommy Cedervall.
Under kommunstyrelsens sammanträde blev det en lång debatt om sparförslagen i kompletteringsbudgeten.

Tommy Cedervall (FP), Rune Persson (S) och Bodil Andersson (KD) yrkade på att barn- och utbildningsnämnden skulle slippa kostnaden för Naturbruksgymnasiet i år på 5,5 miljoner. De yrkade även att nämnden skulle få full kompensation för fler barn i förskolan i stället för bara 75 procent.
Bodil Andersson yrkade dessutom på att sommarjobben för unga inte skulle minskas till 40 utan vara 60, som tidigare år. Tommy Cedervall och Rune Persson ställde sig bakom det. Även Sverigedemokraterna ställde sig bakom alla yrkanden.
Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för avgörande.
Nicklas Nordström

 http://hd.se/klippan/2014/04/04/skolan-slipper-stort-sparkrav/