Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 20 april 2014

Om Academedia ”Fem rektorer och sex klassföreståndare – på sju år”

Efter fem rektorer och sex klassföreståndare fick mamman nog.
Hon plockade ur sitt barn från grundskolan Vittra Södermalm i Stockholm
.
– Det är obegripligt för mig hur ägarna bakom den här skolan får gå med sådan vinst, säger hon.

Mamman vill vara anonym.
– Man får inte kritisera skolan, säger hon.
När hennes barn började på skolan ägdes Vittra fortfarande av Vittrakoncernen. I dag ägs den av Academedia.
– Vi kan säga på dagen vilket datum Academedia tog över, baserat på den utförsbacke som startade då, säger mamman.

Hon berättar om hur sonen haft fem olika rektorer och sex olika klassföreståndare. Hur magkänslan sa att han inte fick en bra utbildning. Hur hon till slut fick en plats på en annan skola och hur klassföreståndaren på nya skolan kallade till möte där läraren berättade att kvinnans son kunskapsmässigt låg ungefär två år efter sina nya klasskamrater.
– Det var en mardröm, det är bland det värsta som kan hända dig som förälder, att inse att ditt barn inte har fått den utbildning han behöver. Han sliter som ett djur för att komma ikapp.
När Aftonbladet ringer Vittraskolans administration för att verifiera uppgifterna om rektorer och klassföreståndare svarar en administratör att hon inte kan hjälpa till. Anledningen är att hon är nyanställd.

När Aftonbladet sedan söker rektorn får vi beskedet att rektorn är långtidssjukskriven och att skolan haft en tillförordnad rektor, Ewa Söderberg, sedan i höstas.
Ewa Söderberg är förskollärare, inte grundskolelärare, men går en rektorsutbildning samtidigt som hon arbetar som rektor. När Aftonbladet pratar med henne säger hon att inte heller hon kan svara på hur många rektorer skolan haft och hänvisar till att även hon är ny på jobbet.
Att ingen människa på Vittra Södermalm kan svara på frågan hur många rektorer som arbetat där de senaste tio åren är inte acceptabelt, enligt Skolinspektionen.
– En skola ska ha koll på hur hög personalomsättningen är, säger Ulrika Palm, undervisningsråd.
– Om personalomsättningen är för hög måste en arbetsledare undersöka vad det beror på, det är ett arbetsgivaransvar, säger hon.

Hur kan det påverka en elev att ha sex olika klassföreståndare på lika många år?
– Barnens rättighet är att skolan ska vara en rolig plats att lära. För många lärarbyten kan påverka tryggheten för en elev.
Den fjärde personen som Aftonbladet till sist får kontakt med är Anneli Wisén, som inte arbetar på den berörda skolan men som är Academedias verksamhetschef för Vittraskolorna i regionen.
Efter några timmar ringer hon upp Aftonbladet och berättar att skolan har haft fyra ordinarie rektorer samt (minst) en tillförordnad rektor.
– Det är en tillförordnad rektor nu, men om det varit fler tillförordnade rektorer under den här tioårsperioden vet jag inte, säger hon.

Hon kan inte heller svara på frågan om övrig personalomsättning.
– Vi började föra statistik med ett nytt mätprogram för ett år sedan. Det senaste året har skolan haft 16,95 procent personalomsättning och det är alltid önskvärt att försöka minska den siffran, säger hon.
Ytterligare två timmar senare svarar en femte person, kommunikationsdirektören Paula Hammerskog, med mer exakta uppgifter.
De senaste sju åren, alltså under den perioden som den aktuelle pojken gått på skolan, ser rektorsfördelningen ut såhär:

En kvinna var rektor tills den 31 juli 2007.
Efter henne kom en man, som slutade den 30 september 2009.
Tredje rektorn var en kvinna, som slutade den 31 juli 2011.
Efter henne tog ytterligare en kvinna vid.
Hon sjukskrevs i höstas och sedan dess har Ewa Söderberg varit tillförordnad rektor.
Alltså totalt fem stycken, varav fyra på ordinarie tjänst, på pojkens år i skolan.
Vittraskolans ägare, Academedia, gjorde förra året en vinst på över 375 miljoner kronor före skatt.
– Som förälder känns det för jävligt, säger mamman.
– De har inte råd med adekvat utbildning, men de har råd att göra vinst. Och barnen drabbas.

 http://bloggar.aftonbladet.se/vinnareochforlorare/2014/04/fem-rektorer-och-sex-klassforestandare-pa-sex-ar/