Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 4 april 2014

Skolinspektionen: Färre ansöker om att starta friskola

Skolinspektionen har tagit emot drygt 380 ansökningar om att starta eller utöka befintliga friskolor inför läsåret 2015/16. Av dessa rör drygt 160 nya skolor och 220 utökning av befintliga skolor med nya program och årskurser. Ansökningarna om att starta ny skola har minskat kraftigt de senaste tre åren medan ansökningar om att utöka befintliga skolor ökat något.


 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Nyheter1/Farre-ansoker-om-att-starta-friskola/