Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 31 maj 2014

Brottningen flyttar till idrottshallen

Efter en lång debatt beslutade en enig kommunstyrelse på onsdagen att säga ja till förslaget att flytta brottningsgymnasiet till Idrottshallens källare. I och med att även brottarklubben och damelitbrottningen flyttar dit blir det ett brottningscenter.

För att det ska bli verklighet krävs dock en investering på två miljoner för att rusta upp källaren. Lokalen är i behov av målning och ventilationen behöver åtgärdas. De insatserna hade behövts ändå, även om inte brottningen skulle flytta in kom kommunstyrelsen fram till efter diskussion.
Satsningen finansieras genom att ett anslag på två miljoner tas bort ur årets investeringsbudget. Det skulle ha gått till en planerad gatuombyggnad vid Läderfabriken och ingår i det stora saneringsprojektet av området. Gatuombygganden kan flyttas fram utan att det ska påverka projektet.
Kommunstyrelsen diskuterade även vad det får för konsekvenser för andra föreningar att flytta brottningen till källaren. Flest bokningar i lokalen har Åby innebandyklubb. Men enligt en skrivelse från kultur- och fritidschef Börje Norén ställer sig innebandyklubben bakom förslaget, även om det innebär vissa olägenheter för klubben som i stället hänvisas till Antilopenskolans gymnastiksal från och med i höst.

http://hd.se/klippan/2014/05/10/brottningen-flyttar-till/