Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 10 maj 2014

Rödgrön majoritet vill stoppa nya friskolor

Fem företag har ansökt om att utöka eller starta friskolor i Göteborg läsåret 2105. Majoriteten i kommunstyrelsen anser att Skolinspektionen skall säga nej.
I Göteborg finns i dagsläget 38 fristående grundskolor. Ytterligare fyra skolor har fått tillstånd att starta. De elever som valt att gå i friskola i Göteborg eller annan kommun är drygt 10 372.

Ytterligare friskoleplatser skulle enligt stadsledningskontoret bland annat kunna få ekonomiska konsekvenser för kommunen då de kan påverka redan genomförda eller planerade omstruktureringar.


Stadsledningskontoret anser dock att Pysslingen AB som driver den etablerade skolan Fenestra Brottkärr skall få utöka antalet platser i årskurs 4-5 med 100 elever.

Den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen delar inte den uppfattningen och menar att utökningen kan skapa osäkerhet i den aktuella stadsdelen.

Alliansen ansåg i ett yrkande att samtliga ansökningar skulle tillstyrkas.

Det är Skolinspektionen som i sista hand avgör om tillstånd skall ges.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2352961-rodgron-majoritet-vill-stoppa-nya-friskolor