Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 12 maj 2014

Skatteexperten slår hål på skoldirektörens förklaring

Företrädaren för Academedia, finansdirektören Eola Änggård Runsten sa tidigare till Aftonbladet att koncernbidragen från de vinstgivande bolagen går till andra delar av verksamheten och det därför inte är någon skatteplanering. Hon sa också:
– Vi skulle rent praktiskt kunna låna pengar i alla våra skolföretag, för att finansiera de verksamheterna var för sig. Men det blir opraktiskt. Vi har samlat våra lån i våra ägarbolag. Det är helt normal verksamhet.
Men här har finansdirektören fel.
Börje Noring, revisor på Skatteverket, säger till Aftonbladet:

– Banklån som tas upp vid ägarbyte har inget samband med rörelsekapitalet i den köpta koncernen. Sådana förvärvslån används för att betala köpet av koncernen till de tidigare ägarna. De koncernbidrag som lämnas från de bolag som redovisar vinst lämnas till de holdingbolag som har ränteutgifter för lån som berör ägarbytet. De pengarna tillförs alltså inte verksamheten.
De räntor som holdingbolagen betalar till kreditinstitut avser lån som upptagits för att förvärva koncernen. Större delen, 321 miljoner kronor, av koncernbidragen på totalt 333 miljoner kronor, går enligt årsredovisningarna till att betala dessa räntor.
Vinsterna i skolbolagen används alltså till att finansiera ägarbytet, det vill säga EQT:s köp av Academedia- koncernen, men de går inte tillbaka till verksamheten.

I Skatteverkets rapport till regeringen den 20 januari i år står bland annat:
”De lån som upptas, internt och externt, är bara del av en medelöverföring mellan köpare och säljare och är således enbart relaterat till ägarbytet. Ingen del av pengarna kommer den förvärvade koncernen till del och den faktiska effekten blir bara att skatteunderlaget försvinner. Den förvärvade koncern bär således inte ”sina egna finansiella kostnader” utan enbart kostnaderna för ägarbytet. Därmed uppkommer en avgörande skattemässig ojämlikhet mellan bolag som är förvärvade genom en sådan förvärvsstruktur och sådana bolag som inte är det.”

http://bloggar.aftonbladet.se/vinnareochforlorare/2014/04/skatteexperten-slar-hal-pa-skoldirektorens-forklaring/