Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 16 juni 2014

Academedia: Personal vittnar om skräckvälde på skola

Stor personalomsättning, elever som inte får betyg, skräckvälde av rektor. Många vittnar om problem på Plusgymnasiet i Norrköping men de törs inte träda fram.
NT har pratat med drygt en tredjedel av personalen som arbetat på skolan. De berättar om liknande upplevelser oberoende av varandra. En del har valt att sluta på skolan medan andra jobbar kvar. Även elever har reagerat. Under förra året var det fackliga huvudskyddsombudet inkopplat i flera frågor.

Men varken elever eller personal törs träda fram. Många lärare har valt att sluta på skolan vilket lett till att eleverna fått svårt att få betyg på kurser de gått. Det finns helt enkelt ingen som vet vad de gjort.
– Jag hade aldrig börjat att jobba där om jag vetat hur det var. I början upptäckte jag det inte men efter hand märkte jag allt tydligare att man inte fick ha egna åsikter eller kritisera något. Det gick så långt att jag förändrades i min personlighet. Jag passade mig för att ha åsikter eller säga till om saker om jag tyckte var fel, berättar en före detta anställd.
"Rektorn är elak mot dem"
Även eleverna har reagerat över att allt inte står rätt till på deras skola.
"Lärarna törs inte säga någonting för rektor är elak mot dem. Han kan gapa och skrika åt dem i korridorerna. Ingen lärare stannar kvar. Man ser att de ofta är ledsna ", skriver eleverna i ett brev till NT.
Flera anställda har tagit kontakt både med skolans huvudkontor och facket för att få hjälp. De tycker inte heller att eleverna får den hjälp de har rätt till då skolan varken har specialpedagog eller psykolog. Även flera personer i skolledande funktioner har valt att sluta på skolan.
-  Det rapporteras inte när elever är borta, vilket i längden innebär att om inte skolan reagerar så vet inte heller utbildningskontoret, som är ytterst ansvariga för ungdomarna, att de inte fullföljer den utbildning som de är inskrivna på. Det kan leda till att ungdomar faller mellan stolarna utan att någon reagerar, menar en person.
Många lärare i samma kurs
- Det finns även elever upptagna på klasslistorna som inte går på skolan.
Eleverna har reagerat på att klasslistorna innehåller fler personer än vad som går i klassen.
Men det eleverna främst har reagerat över är att lärarna inte kan sätta betyg på dem eftersom det många gånger varit flera lärare, ibland upp till sju olika, som haft ansvar för samma kurs. Många gånger vet inte den sista läraren vad som hänt under de första momenten.
– Detta har vi påtalat för rektor och skolans huvudman men ingenting händer. Till slut känns det som att man inte kan stå för verksamheten. Man vill att det ska vara rätt för eleverna, det handlar om deras fortsatta val i livet. Därför valde jag att sluta, säger en före detta anställd.
Valt att sluta
Tungt och stressigt med för många arbetsuppgifter. Lärarna mår dåligt av arbetssituationen och många har valt att sluta vilket lett till en stor personalomsättning. De allra flesta eleverna går praktiska utbildningar och ska bli frisör, stylist eller sjuksköterskor.
Hur ekonomin sköts kritiseras också. I början av året får alla program veta sin budget men den som sparar har inte alltid kvar sina pengar.
– Jag fick veta mitt i terminen att min budget var slut, trots att jag sparat pengar för att kunna köpa in material även under våren. Något annat program hade köpt för mycket och då försvann mina pengar, säger en person.
-  Det är väldigt mycket saker som inte är bra, men ändå stannade jag länge. Men man får hela tiden höra att om man inte passar in så kan man lika gärna säga upp sig. Passar gör man bara om man är glad och positiv hela tiden och till allt.