Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 17 juni 2014

Friskolesystemen i resten av världen

USA: Tidigare väldigt få privata skolor. Nu finns det möjlighet att välja privata så kallade charterskolor. Men inga vinstdrivande skolor tillåts bland de offentligt finansierade.
Chile: Enda landet med ett extremt liberalt skol­system som liknar det svenska, infört av diktatorn Augusto Pinochet 1981. Sedan dess tillåts privata vinstdrivna bolag driva skolor som finansieras med skattemedel, och dessutom med elevavgifter.

Norge: Fritt skolval i städerna, men få frisko­lor och det fria skolvalet gäller framför allt gym­nasiet. Inga vinstdrivan­de bolag tillåts.
Finland: Ett system som liknar Norges, men inga fristående skolor. Inga vinstintressen tillåts.
Danmark: Har lång tradition av privata frisko­lor, kopplat till folkhögskolor och olika ide­ologibaserade skolor utan vinstintresse. Runt 10 procent av de danska grundskole­eleverna går i icke kommunala skolor.
Storbritannien: Relativt fritt skolval med möjlighet att välja bland kommuna­la skolor. Tradition av privata, av­giftsbelagda internatskolor där den absoluta överklassens barn går.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18712869.ab