Ett 50-tal skolor har granskats. Huruvida man är välkommen till skolan beror på kön, etnicitet samt hur bra eller dåliga betyg man har.
– Det här är en skandal utan motstycke. Man undergräver det fria skolvalet som alla trodde var fritt, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet.

Skolinspektionen har mandat att stänga skolor

Oseriösa aktörer bidrar till en ökad segregering och lämpar över ansvaret på de kommunala skolorna.
Friskolorna har nu en tung uppgift att rensa upp om man i fortsättningen ska kunna motivera sin existens och betraktas som pålitliga.
– Skolinspektionen ska in med full arsenal även i verksamma friskolor. De har mandat att stänga skolor när skollagen bryts på detta flagranta sätt. Elever kommer i kläm och det måste ägarna ta ansvar för, säger Eva-Lis Sirén. 
 https://www.lararforbundet.se/artiklar/friskolor-valjer-bort-elever-med-daliga-betyg