Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 8 juni 2014

Inget bidrag för friskolorna

Kammarrätten har nu fällt sitt avgörande i den andra tvisten mellan kommunen och Älmhults friskolor. Kommunen ges rätt i att man inte skulle betala ut bidrag för ”central administrativ personal”.

Tvisten gäller beräknandet av 2012 års bidrag för Virestads friskola och Karl-Oskarskolan. Det belopp som utbildningsnämnden fastställde tyckte de både friskolorna var för lågt och de överklagade till förvaltningsrätten. Kommunen överklagade i sin tur beslutet i förvaltningsrätten, som gick på friskolornas linje.
Kammarrätten ger delvis rätt till båda parterna. Friskolorna får rätt i att kostnader för skolskjuts ska ingå i underlaget för beräkningen av bidraget.

Däremot bifaller rätten kommunens överklagan när det gäller kostnaden för central administrativ personal, som till exempel förvaltningschef eller kvalitetssäkerhetsansvarig.
Så länge de inte arbetar på uppdrag av skolans rektor kan deras arbete inte gå in under begreppen undervisning eller pedagogisk verksamhet. I stället täcks kostnaderna redan i ett separat schablonbelopp för administration, menar kammarrätten.

http://www.smp.se/nyheter/almhult/inget-bidrag-till-de-tva-friskolorna%284293703%29.gm