”Från att ha varit bland friskolornas främsta försvarare går Miljöpartiet till val på en politik kring friskolor som ligger mycket nära Vänsterpartiet. De lämnar idealen och kampen om eleven i centrum, valfrihet och mångfald bakom sig.”
Språkröret Gustav Fridolin bemöter kritiken.
- Det här handlar om att vi vill garantera att de pengar vi lägger in som skattebetalare faktiskt ska stanna kvar i skolan. Det är inte okej att vara en friskola som har kraftigt lägre löner än kommunala skolor, det är inte okej att ha mindre personal eller sämre bibliotek.
- Vi är inte emot att aktiebolag driver skolor. Vi är emot att det finns eller har funnits aktörer som är inne i skolvärlden för att tjäna pengar, och inte för barnens bästa.
Och han vill inte buntas ihop med Vänsterpartiet i friskolefrågan.
- Det finns inga otydligheter om att vi och Vänsterpartiet står för olika linjer. V har aldrig tyckt om mångfald i skolor, säger Fridolin.
Kongressens krav på att utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt handlar om att sätta upp fler mål för ekonomisk utveckling och inte enbart fokusera på tillväxt.
- En viktig del är att sätta upp olika indikatorer för ekonomisk utveckling vid sidan av det klassiska BNP-måttet. Det kan vara hur vi möter våra miljömål och hanterar våra naturresurser, säger Fridolin.
 http://www.svd.se/nyheter/valet2014/friskolekritik-mot-miljopartiet_3617256.svd