Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 13 juni 2014

MP: Förlåt, vår politik har lett skolan fel

Miljöpartiet: Nu gäller det att få bort vinstintresset ur ekvationen

Det tillhör väl inte ett av de vanligaste orden i den politiska vokabulären, men: Förlåt. Vi var naiva. Det blev fel.

Vi var med då vårt parti drev fram regler som skulle göra det lättare att starta och driva fri­skola. Vi ville ge utrymme för idé­burna skolor, drivna av pedagoger med passion för bildningsuppdraget och en vilja att driva skolan på nya sätt. Vi ville ha en skola som passade alla elevers behov och där lärarnas pedagogiska kompetens skulle tillvaratas.
Vi insåg inte hur vinstintresset skulle sabotera i skolsektorn. Skolan har till delar förvandlats till en marknad, öppen för aktörer med stort intresse att tjäna pengar.

Det är oacceptabelt att skolor väljer bort elever som kräver extra stöd, att skolor finansieras av skattemedel men själva undviker att bidra till välfärden genom ­avancerade ränteupplägg eller skatteparadis, eller att skolor skär i det som är viktigt för eleverna – lärarnas tid och lön, elevhälsan, specialpedagogiken – för vinstens skull.

Så får det inte fungera. Reaktionerna från politiken har blivit att försöka reglera upp skolsystemet, men många av reglerna har då blivit en detaljstyrning av lärarnas arbete. Lärare och skolledare får ägna mer tid åt att ­fylla i papper, upplever att de blir misstrodda och får mindre tid att faktiskt vara med sina elever. På så sätt drabbar vinstjakten i några skolor kvaliteten i alla skolor. Det som skulle leda till att olika ­pedagogiker får blomstra, leder snarare till byråkrati och likriktning. De små skolorna, idéburna som kommunala, drabbas, medan de med starka riskkapital­bolag i ryggen ändå finner vägar att kringgå regleringarna.
Faktum är att många idéburna små skolor upplever att villkoren är tuffare än tidigare. Det finns många väldigt bra friskolor, men när några friskolor drivna mer av vinstmaximering än vilja till så bra utbildning för alla som möjligt, drar ner allas rykte så drabbar det också föräldrako­operativet eller Waldorfskolan. Ett ökat misstroende mot friskolor gör att vissa vill förbjuda engagerade lärare att driva by­skolor vidare, vilket skulle försvåra situationen för många barn.

För oss är det sorgligt men ­ändå tydligt. Det behövs ett uppvaknande i flera partier. Vi upplever att det börjat i Miljöpartiet. På vår senaste kongress skärpte medlemmarna partiprogrammet kraftigt. Så här skriver man: ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.”
I friskolekommittén lyckades vi få till en del förbättringar om öppenheten, långsiktigheten hos ägare och lärartäthet. Men den brinnande frågan, hur vi stödjer dem som vill driva en skola ut­ifrån en pedagogisk idé och får bort dem som bara är ute efter vinst, lämnades olöst. MP och S ville reglera vilka bolag som ska få driva skola, men framförallt Moderaterna gjorde klart att detta inte kunde bli hela kommitténs linje.

Till barn som bråkar brukar man säga att det inte är vem som gjorde fel först som är det viktiga, utan vem som är beredd att göra rätt först. Vi och Miljöpartiet är villiga att erkänna. Vi gjorde fel. Friskolereformen drev åt ett håll vi aldrig kunnat räkna med. Nu gäller det att göra rätt. Och i detta måste ligga att få bort vinstintresset ur ekvationen.

Yvonne Ruwaida
Mats Pertoft
Jabar Amin