Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 11 juni 2014

Svaga skolor och friskolor i fokus för inspektion

Skolinspektionen kommer framöver att koncentrera sina besök till de svagaste skolorna. Dessutom får friskolorna räkna med tätare besök.
Vid årets slut avrundar Skolinspektionen en granskningsrunda av landets alla cirka 7 000 skolor. Men framöver läggs krafterna i stället på ett mindre urval. Skolor som klarar sig bra, det vill säga där eleverna har acceptabla studieresultat, får inte längre besök av inspektörerna.
För att välja ut de svagaste skolorna kommer Skolinspektionen bland annat att titta på betygsresultat och svaren i den stora skolenkäten.
— Där frågar vi bland annat eleverna om de får stöd, om studiero och kränkningar. Dessutom har vi anmälningsärendena som en viktig källa. Utifrån detta skapar vi ett index och väljer ut 20 procent av skolorna, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

Skolinspektionen vill på det sättet lägga resurserna där de gör mest nytta. Inspektionen stannar kvar längre på de skolor som har behov av stöd, och bistår med vägledning. Övriga skolor kontrolleras indirekt via huvudmännen.
Skolinspektionen kommer också att prioritera friskolorna, med motivering att samhällets insyn är mindre i dem.
— Det är också att det som sker i friskolor, till exempel vad gäller elevunderlag och ekonomi, sker snabbare, säger Begler.
 http://hd.se/inrikes/2014/05/21/svaga-skolor-i-fokus-for/