Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 12 juni 2014

Utredningar om friskolor

Ägarprövarutredningen:
Utredaren ska lämna förslag på krav som säkrar att de som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och seriöst engagemang. Utredaren ska även bedöma om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn.
I uppdraget ingår också att utreda om det är rättsligt möjligt och lämpligt att kräva att ett aktiebolag som driver fristående skola helt eller delvis ska ha till syfte enligt aktiebolagslagen att bedriva utbildning av god kvalitet för att få tillstånd att driva verksamheten.

Status: Utredningen ska vara klar 1 november 2014.
Företagsskattekommittén:
Ska se över beskattningen av bolag. Kommittén ska också föreslå regeländringar för att skydda den svenska bolagsskattebasen i en allt mer globaliserad värld.
I uppdraget ingår vidare att se över möjligheten att införa källskatt på räntebetalningar samt ta fram förslag på regler om detta. Även reglerna om koncernbidrag samt behovet av reglerna om underpris­överlåtelser ska utvärderas och, om det bedöms lämpligt, förslag till förändringar lämnas.
Status: Utredningen ska vara klar 16 juni 2014.