Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 17 juli 2014

Låga skatter bland Sveriges vårdjättar

Sveriges största privata vård- och utbildningsföretag finansieras av våra skattemedel.
Men trots vinster i miljardklassen betalar de knappt någon skatt alls.
I en granskning från Dagens Nyheter konstaterar Skatteverket att inbetalningarna är betydligt lägre jämfört med andra bolag.

Aftonbladet har tidigare berättat om friskolejätten Academedia som i sin senaste årsredovisning redovisade ett resultat strax under 380 miljoner kronor. Av dem användes 333 miljoner till så kallade koncernbidrag – de har alltså slussats vidare till andra bolag inom koncernen. Bara 17 miljoner, eller ungefär fyra procent av vinsten, betalades i skatt. Den generella bolagsskatten i Sverige ligger i dag på 22 procent.

Men efter Dagens Nyheters granskning av de fem största omsorgsföretagen framstår ändå Academedia som bäst i klassen.

Betalade bara 0,2 procent

Företaget Ambea gjorde till exempel en vinst på 188 miljoner kronor 2012. Samtidigt betalade företaget bara 357 000 kronor i bolagsskatt – alltså knappt 0,2 procent av vinsten.
Enligt Skatteverket beror de låga skatterna på att företagen använder avancerade skatteupplägg. Vinster och förluster i ett bolag letar sig uppåt i bolagshierarkin till de holdingbolag som oftast står som ägare av koncernerna. Vinsterna kan sedan kvittas mot andra förluster eller ränteutgifter inom koncernen.
– Den här typen av förvärvsstrukturer, där man har olika holdingbolag som är högt belånade, är en form av skatteplanering. Vi har i en rapport till regeringen ansett att det är ett hot mot svenskt skatteunderlag, har Börje Noring, skatterevisor på Skatteverket, tidigare sagt till Aftonbladet.

Bryter inte mot lagen

Skatteverket understryker dock att de inte är säkra på hur mycket bolagen egentligen borde betala i skatt. Bolagen bryter inte heller mot någon lag genom sin pengaslussning.
– Jag skulle gissa att det mesta av det här är inom lagens ram. Men det här är låg skatt jämfört med vad bolagssektorn totalt betalar, säger Ingemar Hansson, Skatteverkets generaldirektör, till Dagens Nyheter.