En skola där rik och fattig läser tillsammans och där alla barn ges en stabil grund att bygga ett gott liv på. Precis som tanken var när det enhetliga skolsystemet en gång byggdes upp.
Men, vad nu? Borde det inte en liberal lyfta friskolesektorn till skyarna, samtidigt som missförhållanden på skolmarknaden trivialiseras med argument av typen: skandaler i friskolor är lika illa som skandaler i kommunala skolor, så låt oss rikta bort fokus?