Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 5 augusti 2014

Är öppenhet ett problem?

42 procent av landets friskolor skulle läggas ned vid ett förbud mot att driva skolor i aktiebolagsform. Det visar en undersökning som Friskolornas Riksförbund gjort med syftet att se vilka regleringar som skulle inkräkta på friskolornas verksamhet. Det i sig är egentligen inte överraskande, utan sammanfattar vad hela debatten om vinster i välfärden handlar om.
Mer anmärkningsvärt är dock att undersökningen också visar att 13 procent av landets friskolor skulle lägga ner sin verksamhet om offentlighetsprincipen på kommunala skolor även gällde för dem. En tiondel av friskolorna skulle lägga ner om meddelarfrihet blev ett krav på skolorna.

Claes Nyberg, vd för Friskolornas Riksförbund, har kommenterat undersökningsresultatet i DN. Han säger att de regler som gäller offentligt driven verksamhet inte går applicera på friskolor eftersom friskolorna ofta har begränsade administrativa resurser.
Men det argumentet håller inte. I så fall skulle ju även mindre kommunala skolor kunna tumma på offentlighetsprincipen. Och det vore en utveckling som förhoppningsvis ingen vill se.
Friskolornas Riksförbund har även innan undersökningen gjordes varit kritiska mot att införa meddelarskydd på friskolor, med hänvisning till lagar som ska skydda företagshemligheter.
Claes Nyberg säger att reglerna som finns i nuläget, som innebär att en anställd får gå till media vid misstanke om olagliga aktiviteter, räcker för att garantera kvalitet. Frågan är bara om friskolornas personal både vet var denna gräns går och känner sig nog fria att tala ut vid den gränsen.
Varken offentlighetsprincipen eller meddelarfriheten finns till av en slump. De är viktiga demokratiska principer. Särskilt när det, som i friskolornas fall, handlar om finansiering via skattemedel behövs öppenhet och insyn.
Om ökade demokratiska principer ses som ett problem bland så många av landets friskolor säger det något om trovärdigheten hos dessa skolor.
Det går verkligen ifrågasätta varför mer öppenhet skulle försvåra för skolorna.
Liss Jonasson