Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 31 augusti 2014

Nya villkor för friskolor föreslås

Huvudpunkter i regeringens nya proposition om villkor för fristående skolor:
Nyetableringar av friskolor måste föregås av samråd mellan huvud- mannen och kommunen.
Skolinspektionen får tydligare analysera brister i lärarresurser, och lämna föreläggande.
Skolinspektionen får pröva huvudmannens personliga och ekonomiska lämplighet.

Skolverket ska börja föra information om skolor, där kan även ekonomisk information ingå.
Anställda i friskolor ska omfattas av offentlighetsprincip och meddelarskydd.
Status: Väntar på utbildningsutskottet betänkande.