Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 11 augusti 2014

Valfrihetsivrarna försvarar bara egna intressen

Men Svenskt Näringsliv och Almega försvarar ett system som en stor majoritet av svenskarna ogillar. Sverige är i ett internationellt perspektiv extremt när vad gäller privatiseringar i välfärden, särskilt inom skolområdet.

Svenskt Näringsliv och Almega vill givetvis att privata företag även i fortsättningen ska kunna bedriva välfärdsverksamhet på skattebetalarnas nota och plocka ut stora vinster. Valfrihetsfundamentalismen handlar inte om kvalitet utan om att försvara sina egna intressen.
LO:s förslag går ut på att reglera och förbättra välfärden, inte om att ta bort valfrihet. För ingen kan väl vara nöjd med utvecklingen av välfärden när 140 000 personer går ner i arbetstid för att hand om äldre anhöriga när omsorgen inte räcker till. Att de svenska skolresultaten sjunker som en sten. Eller att barngrupperna ökar på förskolan och fritids med oro hos både föräldrar och personal som följd.

Dessa problem rör såklart både offentlig och privat verksamhet och lösningen stavas i mångt och mycket resurser. Men situationen hjälps inte av att vinstintresset nu också är rådande i stora delar av välfärden. Ett vinstintresse som leder till en extrem jakt på kostnader och lägre personaltäthet samtidigt som pengar plockas ut i andra änden. 
Efter valet är det troligen slut med den fria dragningsrätten på skattepengar ur välfärdssektorn. Att detta skrämmer vissa är föga förvånande.

Tobias Baudin,
förste vice ordförande LO