Wallenbergssfärens satsning på den svenska skolan ger resultat. Eleverna presterar bättre och har bättre betyg än riksgenomsnittet. Men oviljan att lämna Guernsey tystar hyllningskören och skapar uppenbarligen en splittring i sfären.
Att skapa ett så stort avstånd som möjligt från det som kan uppfattas som stötande hos allmänheten är ett av politikernas bästa knep för att slippa kritik. Den metoden är också utbredd i näringslivet. Att lägga det direkta ansvaret för Academedia i knät på familjen Wallenberg för att i nästa mening ta upp skatteplanering och en riskkapitalfond på Guernsey är dock befogat.

Distansen, avståndet mellan skolverksamheten i Academedia och de som verkligen har inflytande i sfären, Jacob och Marcus Wallenberg är långt på pappret. Stigen från klassrummet i en skola i den mellanstora staden till Blasieholmen och Arsenalsgatan där de avgörande besluten tas är krokig och svår att följa.
Investor INVE B -0,08% har satsat pengar i en av EQT:s riskkapitalfonder. Investor vill helst att investmentbolaget ska ses som vilken fondsparare som helst. Men i praktiken är det i Wallenbergs maktbolag Investor som en stor del av pengarna, eller mer korrekt uttryck värdet, från skolverksamhet till slut samlas. Det är med Investorstyrelsens godkännande som pengar kan placeras i riskkapitalfonder som är baserade i så kallade skatteparadis som Jersey, och i fallet med ägaren till Academedia på Guernsey. Trots att det är lagligt och enligt gällande skatteregler har uppläggen kritiserats gång på gång.
Att ”alla andra” gör det har hittills varit Investors hållning i frågan. Det är också en högst rimlig förklaring till beteendet. Investors styrelse är inte ensam om att acceptera riskkapitalbolagens upplägg med skatteparadis och skatteminimering med låneupplägg. Det gör de statliga pensionsfonderna också. AP-fonder satsar ofta och mycket av svenska folkets pengar hos riskkapitalbolag för att vi ska få högre pension framöver. Ett stort antal fastighetsbolag skatteplanerar bort sina vinster med stora lån och höga räntor. Listan med exempel från näringslivet kan göras betydligt längre.
Men att ”alla andra” gör det är ingen ursäkt. Beröringsskräcken är stor men inte tillräckligt stor för att Investor på allvar vill ta itu med frågan.
Investors styrelse, med Jacob och Marcus Wallenberg i spetsen, är väl medveten om kritiken och att Academedia är en tickande pr-bomb. Men i stället för att desarmera sprängmedlet och rensa ut inslagen av skatteplanering och skatteparadis en gång för alla, så ägnas all energi åt att försöka utöka de redan stora avstånden mellan Investor och Investors intressen i Academedia. I stället för att berömma elever och lärares prestationer i Kunskapsskolan och Academedia är det Guernsey som stjäl strålkastarljuset, igen.

Patricia Hedelius är börskrönikör på SvD Näringsliv.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/ovilja-lamna-guernsey-tystar-hyllningskoren_3877420.svd