- Vi vill ha ett personalkostnadsmått, de fristående får lova att hålla sig till att inte dra ner på personal eller lönenivå jämfört med kommunala skolor, säger partiledare Stefan Löfven under en presskonferens.

- Guldruschen är över. Ska man vara i denna sektor ska man vara med och bidra till välfärden och inte vara ute efter vinster, säger Löfven.
I samband med presskonferensen presenterar Socialdemokraterna en granskning av friskolekoncerner. Enligt nya siffror som tagits fram med hjälp av riksdagens utredningstjänst sparar privata aktörer på lärarkostnaderna jämfört med kommunala skolor.
- Om det finns en icke offentligt driven skola så måste den hålla sig till samma bemanningskrav som den kommunala skolan, säger Löfven till TT.
På så sätt vill Socialdemokraterna stoppa friskolor från att få ut samma summa skattepengar som kommunala skolor, och sedan dra ner på personal. Riktmärket ska vara den kommunala skolans bemanning.
Men har de kommunala skolorna så god lärartäthet då?
- I vårt material som vi presenterar i dag ligger en del av friskolorna upp till 40 procent under. Det är kommunerna som betalar ut skattepengarna, då är det viktigt att man förhåller sig till det.
Skolinspektionen ska kontrollera så att bemanningskravet efterlevs. I annat fall får kommuner hålla inne med pengar.
- Och kommer man inte till rätta med detta så ska den skolan inte vara på välfärdens område.