Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 17 september 2014

Tre sätt för de rödgröna att svälta ut friskolorna

DI.se:
Men det finns också mer subtila metoder att döda friskolesektorn. Motståndarna funderar nu över olika vägar som Stefan Löfven får ta ställning till om han blir statsminister.

  • 1. ”Svält istället för krokben”.  Förslaget fördes fram av förre statsministern Göran Persson i DN den 31 maj i år. ”jag vill inte sätta snarskank (krokben). Låt säga att: skolan är etablerad – ni får fortsätta nioårsperioden ut, men vi gör inga nya intag och vi startar inga nya. Då tror jag ganska snart att det reglerar sig självt”. Göran Persson har rätt. Om de friskolor som finns i dag förbjuds ta in nya elever blir skollokalerna snabbt för stora och hyrorna för höga. De flesta skolor har 10–15‑åriga hyresavtal och hyror måste betalas oberoende av elevantal. Utan nya elever går varje friskola snabbt under. Göran Persson har lanserat en effektiv väg att bli av med friskolorna.
  • 2. ”Låg skolpeng till friskolor och extra pengar till kommunala skolor”.   Lagen säger att skolpengen för elever i friskolor ska vara lika hög som i kommunala skolor. En del kommuner kringgår det genom att sätta en låg skolpeng för att i efterhand ge extra pengar till kommunala skolor som går med förlust. Friskolor får ingen kompensation utan får nöja sig med skolpengen.
    Ett exempel: I Norrköping var skolpengen för gymnasiets samhällsvetenskapliga program 68.004 kronor 2009 för att 2013 vara sänkt till 67.332 kronor. Under samma period höjdes avtalade lärarlöner med 12 procent och avtalade hyror med 6 procent. Det krävs nära nog 100 procents beläggning för att en friskola ska kunna överleva en sådan svältkur.
  • 3. ”Fler vuxna i skolan” Antalet elever per lärare i landets kommuner varierar mellan 7 i Dorotea och 15 i Sundbyberg och Danderyd med ett riksgenomsnitt på 11,5. Stefan Löfven sa i juni i år att ”personaltätheten i friskolor ska vara på samma nivå som i kommunala skolor”. Frågan är vilken personaltäthet som ska gälla. Ska det vara Doroteas 7, Sundbybergs 15 eller rikssnittets 11,5? Den som tittar på kvalitet mätt som genomsnittlig meritvärde i kommunala skolor hittar inga tydliga samband mellan personaltäthet och resultat. ”Bättre lärare är viktigare än mindre klasser” för att citera OECD:s expert Andreas Schleicher. Idén att reglera i detalj hur en verksamhet ska drivas i stället för att titta på kvalitet och resultat är ett klassiskt sätt att sätta stopp för nytänkande och kreativitet. Och den som tycker att lärartäthet är ett viktigt mått borde åtminstone mäta lärarens tid för elever i stället för antalet vuxna på anställningslistan.
http://www.di.se/artiklar/2014/8/30/debatt-tre-satt-for-de-rodgrona-att-svalta-ut-friskolorna/