Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 9 oktober 2014

Anders Borg: Orimligt! om ägarnas vinstuttag i välfärden och Academedia

Anders Borg reagerar starkt på uppgifterna om riskkapitalisternas ersättningar.
Han kallar skattekulturen i bolagen för "orimlig".
– Jag tycker att man ska lägga väldigt hårda begränsningar, framförallt när det gäller den här typen av helfinansierad offentlig verksamhet, säger han.
De senaste åren har tongångarna bland svenska politiker hårdnat kring riskkapitalbolag i välfärden.
Kritiken riktas mot kortsiktigt ägande och skatteupplägg.

Anders Borg har tidigare öppnat upp för att starkt begränsa riskkapitalbolagens möjligheter att bedriva verksamhet inom skola och omsorg.

”Stängt möjligheten”

Han menar att regeringen har genomfört en rad åtgärder för att begränsa riskkapitalbolagens möjligheter till skatteplanering.
– Vi har steg för steg flyttat tillbaka regelverket så att vi faktiskt får in skatteintäkter till Sverige. Och det har vi gjort genom att begränsa möjligheterna till räntesnurror och i praktiken helt stängt möjligheten till att använda skatteparadis för den typen av ränteupplägg, säger han.
Moderaterna har ställt sig bakom ett förslag om krav på långsiktigt ägande inom välfärdsföretag. Minst tio år måste bolagen garantera, enligt förslaget.

”Hårda begränsningar”

– Jag tycker att mans ska lägga väldigt hårda begränsningar, framförallt när det gäller den här typen av helfinansierad offentlig verksamhet. Sedan tycker jag att vi bör lägga väldigt hårda begränsningar på möjligheterna till skatteplanering. Det gäller såklart riskkapitalbolag, men det gäller även andra typer av bolag.
– Jag tror att den långsiktiga legitimiteten i företagande ligger i att man betalar sina skatter i de länder där vinsterna uppstår.