Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 14 oktober 2014

Friskolor har få behöriga lärare

Varannan gymnasielärare och var tredje grundskolelärare saknar behörighet i de ämnen som de undervisar i. Det visar nya siffror från Skolverket som presenterades den 25 september.
Omkring var femte som arbetar som lärare har inte någon lärarexamen och kan i dagsläget inte heller få någon lärarlegitimation. Nu har Skolverket för första gången undersökt om lärare med lärarlegitimation undervisar i de ämnen som de är behöriga i och statistiken talar sitt tydliga språk: Blott 52 procent av alla lärare inom gymnasieskolan är behöriga i de ämnen de undervisar i. Motsvarande siffra för grundskolan är 67 procent, och i förskoleklass 65 procent.
– Det behövs en nationell handlingsplan för läraryrket och det brådskar. Kommande stora pensionsavgångar, lågt intresse för läraryrket och utbrett missnöje bland lärare kräver satsningar och förändringar. Svensk skola står och faller med tillgången till kompetenta lärare, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i Skol-
verkets pressmeddelande.

Mer intressant blir det när en jämför antal behöriga lärare i landet inom kommunala kontra fristående grundskolor för läsåret 2013/14. 69 procent av lärarna inom kommunal grundskola är behöriga i sitt ämne medan endast 55 procent är behöriga i fristående grundskolor.

Inom den kommunala gymnasieskolan är det 53,8 procent av lärarna som är behöriga i de ämnen de undervisar i, och inom fristående gymnasieskolor är 46,5 procent av gymnasielärarna behöriga.
Med Skolverkets statistik kan man också undersöka lärarbehörigheten kommun för kommun och jämföra mellan kommunala och fristående skolor. I Haninge, en av
Sveriges sämsta skolkommuner enligt Lärarförbundets senaste ranking, är antalet behöriga lärare lägre både i de kommunala och de fristående skolorna jämfört med rikssnittet. 57,8 procent av lärarna är behöriga i sina ämnen inom grundskolan: 60,3 procent inom kommunal verksamhet och 43,6 procent inom fristående verksamhet.

Länk till artikel