Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 1 oktober 2014

Nej till 37 nya friskolor

Skolinspektionen sa förra året nej till 37 nya gymnasieprogram och friskolor som ville starta med skälet att de skulle ge negativa följdverkningar för kommunen där de skulle ligga.


Det här kan få stor betydelse för regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som är djupt oeniga om vem som ska bestämma om nya friskolor ska få starta.
– Det får bli en bedömning från fall till fall. Det ser olika ut beroende på vart man är i Sverige. Skolinspektionen begär in yttranden från kommunerna och vi väger in de olika aspekterna som finns, om det är storstadsregion eller mindre kommun, i bedömningen, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolinspektionen.

När en ny friskola vill starta prövar Skolinspektionen först om det finns lokaler, tillräckligt många elever som ska gå i den skolan, bra ekonomi och bra lärare. Om allt fungerar prövas det om den nya skolan medför påtagligt negativa följder för kommunen.
När inspektionen förra året sa nej till Vuollerims friskola att utöka med klasserna 4 och 5 var motivet att det fanns risk för att kommunen skulle behöva lägga ned den kommunala skolan i Vuollerim.
36 avslag förra året gällde nya gymnasieinriktningar och program. Typiska motiveringar i de fallen var att programmen redan fanns i skolor på orten och att de skulle få färre elever och få sämre kvalitet eller behöva lägga ner om nya gymnasium lockade till sig eleverna.
För Socialdemokraterna är det mycket viktigt att kommunerna får bestämma var och när nya skolor startar medan friskolornas frihet är en hjärtefråga för Miljöpartiet.
Uppgifterna från Skolinspektionen visar att dagens regler om påtagligt negativa följder till viss del tillgodoser Socialdemokraternas krav och till en viss del begränsar Miljöpartiets önskemål om frihet för friskolorna.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5969768