Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 16 oktober 2014

Valfrihet är inte synonymt med att göra stora vinster på skattepengar.

Valfrihet är inte synonymt med att göra stora vinster på skattepengar.
Den gordiska knuten ska utredas.
Och så måste det så klart vara.
Alexanderhugg anses oseriösa i en demokrati.
Måndagens förslag från den rödgröna kompromissmaskinen sätter upp direktiv och mål för vad som ska gälla för svenska välfärdsföretag. Men helheten går in för landning först i mars 2016. Den avgörande frågan är om det beslutade då känns skönt bekant för alla.
Det är inte svårt att förstå de lättade minerna på pressträffen.
Frågan om "vinster i välfärden" är central för Vänsterpartiets förhållande till minoritetsregeringen. Det är också de senaste årens mest infekterade trätoämne i svensk politik.
Något som i sig är logiskt. Det handlar om grundläggande ideologiska slitningar och om miljarder i sköna skattekronor. Lägg till att en stor del av svenska folket i mätning efter mätning säger sig vilja se en förändring.
Statsminister Stefan Löfven började symboliskt med att ge ordet till Vänsterpartiet. "Historiskt", sa Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, och bredvid stod partiledaren Jonas Sjöstedt och nickade belåtet. Nyblivne utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) såg inte mindre nöjd ut när han sa att det inte finns någon fråga där regeringen har ett "tydligare mandat" från svenska folket.
Det är flera spår som nu ska utredas. Till dem hör regler för bemanningskrav och kommuners inflytande över etableringar, men också införandet av en "syftesparagraf" i bolagsordningen där företag åtar sig att ha välfärd som syfte och inte vinst.
Det uttalade målet är att välfärdsbolagens överskott i "huvudsak" ska återinvesteras.
Från vänster handlar den förväntade kritiken om att en definitiv stopplag för vinster uteblev. Från höger handlar den förväntade kritiken om att förslagen hotar valfriheten inom välfärden.
Faktum är att det finns många länder som har ett begränsat vinstuttag – och valfrihet. Det svenska skolsystemet är ett undantag i världen. Grundregeln utomlands är att skolor som finansieras av skattekronor inte får ta ut vinst medan de skolor som tar ut vinst finansieras på annat sätt. I den norska privatskolelagen står det att alla offentliga medel ska komma eleverna till del. I Danmark och Finland är det icke-vinstdrivande friskolor som gäller. I Nederländerna, med störst andel friskolor i världen, riskerar skattefinansierade friskolor böter om de använder pengarna till annat än utbildning.
Nej, valfrihet är inte synonymt med att göra stora vinster på skattepengar. Och det är inte för mycket begärt att kräva att ett skattefinansierat välfärdsbolag ska åta sig att ha välfärd som syfte. Det är heller inte för mycket begärt att ställa upp tydliga krav på öppenhet och bemanning.
Ånger över naiviteten i den ursprungliga friskolereformen har också uttryckts av både Miljöpartiet och Folkpartiet. Flera av dessa förslag kan komma att få en majoritet i riksdagen, med stöd av olika partier. Sverigedemokraterna har exempelvis tidigare sagt sig vara för ett kommunalt veto.
Exakt hur mycket man har enats om till mars 2016 handlar också om huruvida någon vill fortsätta denna träta fram till valet 2018. Det är inte säkert att det är så lockande för någon.
Den som vägrar bita i sura äpplen ska inte ägna sig åt politik.
Peter Fällmar Andersson

http://hd.se/ledare/2014/10/07/uppgorelse-med-svenskt-undantag/