Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 16 november 2014

Academedia läraren "Tidtagningen handlar om vinstjakt"

Att nio skolor från det vinstdrivande företaget Academedia tvingar lärare att fylla i hur långa raster de tar, hur mycket tid de ägnar åt fackligt arbete har ingenting med lärarnas pedagogiska uppdrag att göra.


Ett enklare sätt att hitta "tidstjuvar" än att tvinga lärare fylla i detaljerade tidsstudier skulle vara att fråga lärarna vad de uppfattar som problem. Lärarna är professionella utbildade pedagoger och fullt kapabla att själva se vad som är problem. Och dessutom; om man litar på lärarna är det minsta man kan begära att tidsstudier skulle vara frivilligt för de som vill delta.

Forskningen i dag visar att man måste tillåta lärarna att vara lärare och att det är när man för in näringslivsprinciper som behandlar lärare som kuggar i vinstdrivande företag som undervisningen blir sämre.
Paula Hammerskog skriver att hon vill ha ”fakta om lärarnas arbetssituation”. OK, varsågod: lärartätheten är lägre än på kommunala skolor, lärarlönerna är lägre än på många kommunala skolor, färre specialpedagoger, färre kuratorer med mera. Jag undrar varför Academedia inte vill diskutera dessa frågor.
Kan det bero på att Academedia och Paula Hammerskog har ett allvarligt principiellt problem att brottas med?  
De måste ju försvara att en stor del av de resurser som borde gå till att utveckla skolorna istället går till Academedias vinst.

Göran Drougge,
är lärare på Academediaskola

http://www.expressen.se/debatt/replik-tidtagningen-handlar-om-vinstjakt/