Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 10 november 2014

Academedia tvingar lärare till detaljerade tidsstudier.

Academedia tvingar lärare till detaljerade tidsstudier. Lärarnas jobb delas in i 37 arbetsmoment som ska fyllas i minut för minut under två veckor inklusive helger.

Tidsstudierna är en logisk följd av att ansvariga politiker har låtit marknad, konkurrens och vinstjakt bli en del av skolans värld.


De vill veta vad lärarna gör på lektionerna, utanför lektionerna, hur de förflyttar sig mellan klassrummen, hur långa raster de tar, hur mycket fackligt arbete de deltar i med mera.

Vårt arbete är inte ett löpande-band-arbete. Vårt jobb måste bygga på förtroende och målen i kurserna och läroplanen, inte på några ekonomiska effektivitetskriterier. Academedia ägs av riskkapitalbolaget EQT och har 90 000 elever i sina skolor. Idén med ett riskkapitalbolag är att köpa in företag till så lågt pris som möjligt, driva dem under några år, "slimma organisationen" för att sedan sälja det med så hög vinst som möjligt.

Tidsstudierna är en logisk följd av att ansvariga politiker har låtit marknad, konkurrens och vinstjakt bli en del av skolans värld.
Academedia som i dag har lägre lärartäthet än kommunala skolor har fått anmärkningar från Skolinspektionen för bristande stöd till elever med särskilda behov och för att det är stökigt under lektionerna.
Tidstudier i skolan är ytterligare ett steg på den väg som kantats av PISA-ras, skolkonkurser, försämrad likvärdighet, glädjebetyg, skoltillstånd som säljs på "Blocket". Den väg där man har låtit marknaden köra den svenska skolan i botten.
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund borde sätta ner fötterna. Academedias tidsstudier är ett angrepp på hela lärarkåren.
Göran Drougge
lärare på Academia

http://www.expressen.se/debatt/lararnas-tvingas-ta-tid-pa-sig-sjalva/