Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 29 december 2015

Friskolor inte mer framgångsrika än offentligt drivna skolor

Det fria skolvalet har
1. inte bidragit till förbättrade elevresultat för alla elever.
2. inte heller bidragit till social utjämning, snarare har likvärdigheten försämrats och segregationen ökat. De som har gynnats är främst studiemotiverade elever från resursstarka hem.
3. sannolikt inte bidragit till ökad pedagogisk variation i svensk skola. Snarare har konkurrensen och alla de mätningar som följer med denna med syfte att att ranka, marknadsföra och sälja utbildning, inneburit mer likriktning i termer av ”teach for the test”. Internationell forskning pekar på att konkurrens främst gynnar administrativ förnyelse snarare än pedagogisk.
4. snarare än att bidra till den kostandseffektivisering som förutspåddes, bidragit till ökade kostnader för kommunerna samtidigt som elevernas resultat inte har förbättrats.


måndag 21 december 2015

Svårt att hitta nya ägare till riskkapitalisternas skolor.


Av bolag i välfärdssektorn rankas friskolor som högriskobjekt och den verksamhet som troligast kan vinstregleras av politikerna. Intresset för Academedia har varit svalt och EQT har inte fått med sig några av de stora fonder eller institutioner som kan kliva in som långsiktiga ägare och ta över efter EQT i samband med en börsnotering. Det lär inte bli lättare att övertala någon nu, efter Scandicbesvikelsen.

tisdag 15 december 2015

Elever från Petersvenskolan fick det kämpigt i kommunal skola där kraven är högre

I våras kallades föräldrarna, via e-post en timme innan ett krismöte, om att Petersvenskolan i Åstorp skulle stänga inom en månad. 48 elever hamnade på kommunala skolor i Åstorp. Enligt kommunens skolchef, Annika Hoppe, har de fått det kämpigare där eftersom kraven är högre än på Petersvenskolan.
- Jag misstänkte det, det var lite av den anledningen vi inte vågade flytta dit, säger föräldern Anna Stensson.

fredag 11 december 2015

Petersvenskolan hamnar inte på börsen i år.

FÖR FRAMTIDEN. Harry Klagsbrun, partner på EQT och ägaransvarig för Academedia, säger att den tänkta börsnoteringen för Academedia i år sannolikt flyttas till nästa år.

torsdag 10 december 2015

Färre friskolor etableras

NÄRINGSLIV. Ansökningarna om att få nyetablera friskolor minskar med 11 procent, jämfört med föregående år. Det visar statistik från Skolinspektionen.

I fjol kom 157 ansökningar om att få etablera friskola. I år 140. I Skåne minskar ansökningarna med 52 procent och i Västra Götaland med 38 procent. Undantaget är Stockholm där ansökningarna ökade med 51 procent.

tisdag 8 december 2015

Vinstdrivna friskolor fokuserar endast på sin egen vinst

När friskolorna infördes i vårt land av Carl Bildts regering 1992 så skulle Sverige få skolor i världsklass. Nu blev det inte så utan det blev i stället en möjlighet för riskkapitalbolag att tillskansa sig skattemedel på ett otillbörligt sätt visar erfarenheterna. Det har kunnat ske då samhällets kontrollorgan inte har haft lagar och bestämmelser som varit verksamma mot denna typ av brottslighet. Då riskkapitalbolagen driver skolor finns bara ett mål och det är maximal vinst till så liten insats som möjligt, några sociala ambitioner existerar inte. Denna typ av verksamhet tjänar inte vårt samhälle och bör därför förbjudas.

söndag 6 december 2015

Friskolorna har skummat grädden av skolsystemet det är skamligt

Den oro som en stor majoritet känner för att låta vinsten styra välfärdssystemen, oavsett om det är skola eller flyktingmottagning, är mycket välgrundad, skriver Välfärdskampanjen Göteborg.

Med väl valda siffror kan man som bekant bevisa lite vad som helst. I en stor artikel på GP Debatt varnar två upprörda direktörer i skolbranschen för ”vinstfobi” och håller fram de vinstdrivna skolornas överlägsenhet med hjälp av statistik.
Att privata skolor skummat grädden av ett skolsystem som befunnit sig i brant utförsbacke i tjugo år är knappast något att skryta med.

måndag 30 november 2015

Lärarlöner i friskolor är lägre än andra – trots miljonvinster

I Stockholm är skillnaden mellan en gymnasielärares lön i en friskola och en kommunal skola hela 3 200 kronor i månaden. Samtidigt gör skolorna miljonvinster.
De åtta största friskolekoncernerna gjorde en rörelsevinst på 640 miljoner kronor förra året. Men vinsterna syns inte i lärarnas lönekuvert,

tisdag 24 november 2015

Lärare på friskolor har lägre lön än andraFriskolekoncernernas vinst märks inte hos de anställda lärarna. I Stockholms gymnasier är skillnaden
mellan friskolelärares och kommunalanställda lärares lön 3 200 kronor i månaden.
– Lönen är viktig, men det är inte många som sätter den högst på listan för vad som är viktigast med jobbet, säger Paula Hammer­skog, kommunikationsdirektör på Academedia.

torsdag 19 november 2015

Lärare i friskolor tjänar mindre

Lärare i friskolor har lägre lön än kommunanställda kollegor. I snitt tjänar gymnasielärare 900 kronor mindre och grundskollärare 800 kronor.
Det visar siffror som SCB har tagit fram åt Lärarförbundet, skriver Dagens Nyheter.
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på friskolekoncernen Academedia, förklarar skillnaden med att lärare på friskolor är yngre. Hon menar också att för många lärare är inte lönen det viktigaste med jobbet.
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand håller inte med om att ålder är en rimlig orsak till skillnaderna.
- Det finns säkert anledningar man kan härleda, men ålder är inget kriterium, säger hon till Dagens Nyheter.

tisdag 10 november 2015

EQT, Petersvensägare roffar dina pensionspengar!

Sveriges största riskkapitalbolag EQT försvarar de gigantiska avgifterna som investerarna betalar i nya fonden. Avgifterna på nästan 1 miljard per år är "marknadsmässiga", enligt Johan Bygge, verksamhetschef på EQT.
Wallenbergkontrollerade riskkapitalbolaget EQT:s fond på 64 miljarder stängdes i slutet av sommaren. Som SvD Näringsliv uppmärksammat i en tidigare artikel innebär det att EQT får in nästan 1 miljard kronor i avgifter från investerare världen över, däribland Tredje- och Sjätte AP-fonden.

tisdag 3 november 2015

Svenska modellen nere för räkning

Vi hade den gamle läkaren och narkotikabekämparen Nils Bejerot på besök på ett Clartémöte någon gång på 1980-talet. Han påpekade något mycket enkelt:
–  I den offentliga sektorn i Sverige är den kommunistiska principen, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov, förverkligad.
Det låg ännu mycket i det.

30 år senare är snart inte mycket mer än retoriken kvar av det som kallades den generella välfärdspolitiken. Politikerna och deras pr-konsulter har ingen svårighet att tyda opinionsmätningarna. De vet att vård efter behov och andra jämlika ordningar har starkt stöd. Alltså säger de ett när de gör annat. 

fredag 23 oktober 2015

Veto hotar en av tre nya friskolor

Kommunalt veto mot nya friskolor kan få radikala konsekvenser. Om kommunerna hade fått bestämma hade 50 godkända friskolor aldrig fått starta de senaste tre åren, visar Dagens Samhälles granskning.

onsdag 21 oktober 2015

”Svenskt näringsliv osynliggör vinster och idéburna aktörer”

Ett genomgående problem i Svenskt näringslivs rapport om företagande i välfärden rapporten är att man systematiskt osynliggör idéburet drivna företag i statistiken. Vi buntas effektivt samman med bolagsdrivna friskolor. Det är inte seriöst. Statistiken blir missvisande om den inte redovisas efter driftsform, skriver ordföranden för Idéburna skolors riksförbund Håkan Wiclander.

tisdag 13 oktober 2015

Skolan passar inte riskkapitalet

Riskkapitalisterna hade stora förhoppningar på välfärdsbolagen. Följande kalkyl låg bakom; en icke-cyklisk bransch med stabila kassaflöden och stora omstruktureringsbehov.
Säljarna, kommuner och entreprenörer, var ofta oskuldsfulla. Utsikterna verkade lysande. Men det visade sig vara svårare än många hade trott. Framför allt inom utbildning. Skolpengen följer eleverna och elever är nyckfulla, de kan byta skola när som helst och tar då med sig pengen. Hyreskontrakt på lokaler är långa, och skapar stora fasta kostnader som ska betalas även om elevunderlaget krymper.

måndag 5 oktober 2015

Kommunalt veto skulle stoppat var tredje friskola

I var tredje godkänd ansökan om ny friskola var den berörda kommunen starkt negativ eller föreslog avslag. Hade kommunerna haft veto hade många friskolor aldrig fått starta. Det visar en granskning av yttranden till Skolinspektionen som Dagens Samhälle gjort.

torsdag 1 oktober 2015

Lärare på friskolor har lägre lön än andra


Friskolekoncernernas vinst märks inte hos de anställda lärarna. I Stockholms gymnasier är skillnaden mellan friskolelärares och kommunalanställda lärares lön 3 200 kronor i månaden.
– Lönen är viktig, men det är inte många som sätter den högst på listan för vad som är viktigast med jobbet, säger Paula Hammer­skog, kommunikationsdirektör på Academedia.

Friskolekoncernernas vinst märks inte hos de anställda lärarna. I Stockholms gymnasier är skillnaden mellan friskolelärares och kommunalanställda lärares lön 3 200 kronor i månaden.

tisdag 29 september 2015

EQT överväger att sälja Academedia med Petersvenskolan på börsen

STOCKHOLM (Direkt) Riskkapitalbolaget EQT överväger att börsnotera 
utbildningsföretaget Academedia, efter att ha analyserat börsutvecklingen 
av vårdbolaget Capio. Det skriver Dagens Industri efter en intervju med EQT:s
partner Harry Klagsbrun, som är ansvarig för Academedia. "Det är tveksamt om 
det finns någon industriell köpare för Academedia i Sverige", säger Harry Klagsbrun
 i intervjun.

fredag 25 september 2015

EQT vill sätta academedia på börsen

Efter fem år som ägare av Academedia förbereder EQT en börscomeback för det snabbväxande utbildningsbolaget.
Men planerna väcker ont blod hos både Lärarförbundet och Vänsterpartiet.
Nästa vecka är det exakt fem år sedan Academedia avnoterades från Stockholmsbörsen. Nu bekräftar huvudägaren EQT den illa bevarade hemligheten om en planerad börscomeback för Sveriges största friskolekoncern – som i EQT:s ägo har blivit mer än dubbelt så stor.
Om allt går enligt plan kan Academedia vara ett börsbolag igen före årsskiftet.
”Vi har diskuterat det här i styrelsen och har bestämt oss för att inleda förberedelsen. Vi tror att börsen kan vara en bra plats för Academedia, särskilt om vi får några tyngre ankarinvesterare”, säger Harry Klagsbrun, partner på EQT och ägaransvarig för Academedia, till Di.
Det som lockar EQT till börsspåret är utvecklingen för vårdföretaget Capio, som noterades på Stockholmsbörsen i slutet av juni. Från noteringskursen har Capios aktie klättrat med cirka 13 procent på en fallande börs, trots osäkerheten om regeringens och Vänsterpartiets ambition att kraftigt begränsa möjligheten till vinstuttag i välfärdsföretag.
Det stärker EQT:s tro på att även Academedia ska tas emot väl – trots regeringens planer.
”Jag bedömer inte att den politiska risken är särskilt stor”, säger Harry Klagsbrun.
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt gör en annan bedömning och avråder från att teckna sig för aktier vid en eventuell notering, vilket han även gjorde inför Capios börsintroduktion.
”Eventuella köpare bör ta en funderare, den politiska utvecklingen innebär att det kommer att läggas förslag om att ta bort vinstjakten ur välfärden”, säger han till Di.
Men det finns ingen majoritet i riksdagen för att förbjuda vinstuttag? ”Vi får väl se vad som händer, förslagen är inte lagda än.”
Men det är inte bara Jonas Sjöstedt som är kritisk till EQT:s planer. Lärarförbundet pekar på att EQT bara har ägt Academedia i fem år.
”Det är alldeles för kort tid för att som ägare ta ansvar för skolor”, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, till TT.

onsdag 23 september 2015

Segregera samhället -välj friskola

"De har lyckats krossa och mala ner Sosse-Sverige och ersätta det med ett individualistiskt tänkande präglat av rädsla för att välfärden inte håller måttet, så då är det säkrast att köpa privat vård, skola och omsorg. För den som har råd.

Skolor privatiserades och segregerades, så att den boendeberoende sociala segregationen förstärktes, då de rikas och medelklassen barn aldrig mötte de arbetslösas, sjukas och fattigas barn."


fredag 18 september 2015

Det är inte är rimligt att lika villkor ska gälla för ideella och idéburna organisationer som för det privata näringslivet.

Det är inte är rimligt att lika villkor ska gälla för ideella och idéburna organisationer som för det privata näringslivet. Dagens system med upphandling fungerar inte för den ideella sektorn.
Det civila samhället har en avgörande roll i välfärden, och nu ska vi säkerställa att det får fortsätta vara så, skriver representanter för regeringen, SKL, Roks och Unizon.

onsdag 26 augusti 2015

Vi vill ha valfrihet utan vinstintresse i välfärden!

Vinster i välfärden. Academedias ord låter bra, men i själva verket är det siffror som gäller, menar Nätverket för Gemensam Välfärd.

”Vi som tror på valfrihet borde stå enade.” Den uppmaningen riktar Academedias vd Marcus Strömberg till Birgitta Ljung, styrelseledamot i Idéburna skolors riksorganisation i Dagens Samhälle den 23/6. I ett tidigare inlägg (16/6) hävdar han att det är likgiltigt om en skola ägs av en föräldraförening eller ett riskkapitalbolag på Guernsey.
Nej, Marcus Strömberg, det är inte likgiltigt vem det är som äger en skola. Du kan t ex fråga de 11 000 elever som plötsligt stod utan skola när riskkapitalägda JB-koncernen valde att gå i konkurs. Dessförinnan hade ägarna plockat ut mångmiljonvinster på skolpengen som vi skattebetalare trodde skulle gå till eleverna.
Som lärare på folkhögskola (icke vinstdrivande skolform) har jag fått lära känna en av dessa elever som alltså fick leta reda på en ny skola för att kunna avsluta sin gymnasieutbildning. Han har noll förtroende för riskkapitalbolag i skolbranschen kan jag berätta.
Academedia har tagit över flera av JB-skolorna. Det är knappast att betrakta som en betryggande lösning för eleverna. Academedia ägs av EQT, ännu ett av dessa riskkapitalbolag som är i full färd med att ta över den svenska välfärden. Åtta av de tio största välfärdsföretagen ägs nämligen idag av riskkapitalbolag.

De vinstdrivande skolorna är duktiga på marknadsföring och Marcus Strömberg talar vackert om viljan att utveckla den svenska skolan. Men det är ord. I själva verket är det siffror som gäller.
Enligt SVT har EQTs presstalesman Johan Hähnel sagt: ”Våra investerare väntar sig en avkastning på 25 procent varje år”. EQTs affärsidé är att få företagen att expandera och att sedan sälja vidare med rejäl vinst efter i genomsnitt fem år. Att EQT valt skatteparadiset Guernsey som sin hemvist är såklart ingen tillfällighet. Att aktivt undvika att betala skatt är också en del av affärsidén. EQT var ett av namnen som avslöjades i skattesmitarskandalen Luxleaks.

Det är med andra ord inte likgiltigt vem som äger en skola. När syftet är att göra vinst får det konsekvenser. En undersökning av Lärarförbundet visar att friskolor som drivs med vinstintresse har lägre lärartäthet än kommunala skolor och andra friskolor som drivs av stiftelser och ideella organisationer. Det ger mer vinst, men knappast mer kunskaper för eleverna.
Trots sjunkande skolresultat har vi i Sverige paradoxalt nog fått en betygsinflation. En granskning av Skolverket visar att det är friskolorna som sätter flest överbetyg i förhållande till resultaten på de nationella proven.

I en granskning av den svenska skolan i SVT avslöjades att rektorer på vinstdrivande friskolor aktivt sorterar ut elever som uppfattas som välanpassade och därmed billiga i drift. Skolor som riktar sig till de mest begåvade eleverna kan visa upp bra resultat och samtidigt göra vinst. En bra affärsidé alltså.
I ett föredrag om företag i välfärdssektorn nyligen hävdade Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och f d riksdagsledamot för Moderaterna, att ”vinstmaximerande skolföretag är ett komplett feltänk från början.” Liksom Birgitta Ljung i Idéburna skolors riksorganisation understryker hon att Sverige är unikt i världen genom att tillåta vinstmaximerande företag i den skattefinansierade skolan. Det hindrar inte att andra länder har en valfrihet med en mångfald av pedagogiska metoder och även privata icke vinstdrivande aktörer. Kan man fixa det här i andra länder kan vi nog fixa det även i Sverige är hennes slutsats.
Välfärdsföretagens lobbyister jobbar nu hårt för att förmå politikerna att rädda deras skattefinansierade vinster. Om Sverige ska kunna kallas demokrati lyssnar i stället politikerna på den stora majoritet av medborgarna som enligt undersökning efter undersökning vill ha valfrihet utan vinstintresse i välfärden.
 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-vill-ha-valfrihet-utan-vinstintresse-i-vaelfaerden-16858

tisdag 11 augusti 2015

Bort med avarterna

Som skattebetalare ska man kunna lita på att offentliga medel som avsätts för att finansiera välfärden verkligen går till det de är avsedda för. Som förälder ska man känna sig trygg med att förskolor och skolor varje dag arbetar med barnens bästa för ögonen. Som anhörig till äldre ska man kunna lita på att hemvården eller vårdboendet ger trygghet och en värdig omsorg. Varje snedsteg från den principen hotar tilliten till en gemensam välfärd.

torsdag 6 augusti 2015

Få behöriga lärare i friskolor

Det är stor skillnad på lärarnas behörighet om man jämför de kommunala grundskolorna med friskolorna i Varbergs kommun.

Endast i snitt 38,5 procent av lärarna i de fristående grundskolorna är behöriga, jämfört med hela 79,2 procent i de kommunala skolorna, räknat på heltidstjänster. Det visar statistik från Skolverket.

torsdag 30 juli 2015

Uppror för att rädda vinsterna?

Överenskommelsen om vinster i välfärden mellan regeringen och Vänsterpartiet har mötts av blandade reaktioner från kapitalägarna, som antyder en tveksamhet inför valet av taktik för att rädda sina hotade vinstintressen.
Å ena sidan hördes så klart ramaskrin från såväl berörda företagarorganisationer som från borgerliga ledarsidor och högeralliansens partier.
”Nu är det krig!” utbrast Timbros ansvariga för välfärdsfrågor Karin Svanborg-Sjövall, medan högerdebattören Janerik Larsson i SvD liknade uppgörelsen vid ett ideologiskt ebolavirus. Och många spekulerade i om det kanske var dags för ett nytt högeruppror till försvar för äganderätten i likhet med 4 oktober-kampanjen som i början av 1980-talet riktades mot löntagarfonderna.

onsdag 29 juli 2015

Två av tre socialdemokratiska kommunalråd säger nej till nya friskolor

Enligt undersökningen från Friskolornas riksförbund säger två av tre socialdemokratiska kommunalråd nej till att nya friskolor ska konkurrera med kommunala skolor.

torsdag 23 juli 2015

Petersvenskolans ägare säljer amerikanskt frityroljebolag

EQT Infrastructure har sålt amerikanska RTI, ett företag som levererar och hämtar frityrolja hos restauranger, till en privat investeringsfirma.
Bolaget har under EQT:s ledning "mer än fördubblat kundtillväxten", ökat kundbasen med 30 procent och ebitda med 65 procent, enligt ett pressmeddelande där inga finansiella detaljer i övrigt framgår.

onsdag 15 juli 2015

Petersvenskolans ägare vill börsnotera modegruppen CBR

EQT sägs ha anlitat investmentbanken Rothschild för en eventuell försäljning, alternativt börsnotering, av den tyska modegruppen CBR.
Det skriver Reuters med hänvisning till personer med insyn i ärendet.
EQT köpte CBR i början av 2007.

tisdag 7 juli 2015

Petersvenskolans ägare köper tyskt avfallsbolag

EQT:s infrastrukturfond Infrastructure II har köpt E.ons 49 procent av det tyska avfallsenergibolaget EEW, "Energy from Waste", efter att sedan mars 2013 ha ägt 51 procent av bolaget.

torsdag 2 juli 2015

Petersvenskolans ägare vill sälja halva XXL

EQT överväger att sälja cirka 19,4 miljoner aktier i norska sportkedjan XXL som ägs via XIN Holding Guernsey Limited.
Den potentiella försäljningen ska ske via en så kallad accelererad book building med institutionella och andra professionella investerare.

fredag 26 juni 2015

Vill inte ha friskolor i kommuner runt om


 Gislaveds kommun. Sex olika skolor vill få rätt att starta gymnasieutbildningar i Gislaveds grannkommuner. Men i alla fall utom ett anser Bun att det skulle påverka Gislaveds Gymnasium negativt.
Skolinspektionen har bett Gislaveds kommun att yttra sig om sex friskolor som vill starta nya utbildningar i Falkenbergs, Jönköpings och Halmstads kommuner inför hösten 2016.
För fem av dessa tycker Gislaveds Barn- och utbildningsnämnd att Skolinspektionen ska avslå ansökan om att få starta. Anledningen är bland annat att man tycker att utbildningarna konkurrerar med de som redan finns på Gislaveds gymnasium.
– Vi tror att det skulle påverka oss negativt om de här utbildningarna skulle starta. I synnerhet juridikinriktningen på ekonomiprogrammet, säger nämndens ordförande Bo Kärreskog (S).

tisdag 23 juni 2015

Skattepengar ska inte gå till kvartalsvinster

Riksdagens finansutskott kräver att utredningen om vinster i välfärden läggs ner och ersätts av en annan. Det bestämde de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna i dag.
Bråket om välfärdskapitalisternas vinster kan förstås analyseras på både längden och tvären. Efter dagens beslut i riksdagens finansutskott skulle vi kunna tala om vad regeringen ska göra med ännu ett tillkännagivande, och om beroendet av Vänsterpartiet. Vi skulle kunna spekulera i framtida misstroendevotum, och i Sverigedemokraternas känsla för politisk taktik.

fredag 19 juni 2015

LO: ”Uppenbart att Alliansen flörtar med SD”

Sverigedemokraterna ser flera positiva inslag i Alliansens förslag till utredning om vinster i välfärden. Men partiet vill ännu inte avslöja hur man tänker rösta i utskottet. LO är starkt kritiskt till Alliansens utspel och säger att de ”flörtar med SD”.

onsdag 17 juni 2015

Kommunal skola, en skapande skola: Elevernas fåglar smyckar skolan

Metallfåglar skapade av elever i årskurserna F-3 sätts upp på Snyggatorpsskolans fasad.

Fåglarna är av metall och har färglagts med bildekorfilm, så det är utsmyckningar som ska tåla väder och vind.
–  Eleverna skulle få skapa på ett annat sätt, säger konstnären Jasmine Cederqvist som är ledare för projektet inom ramen för Skapande skola

söndag 14 juni 2015

Petersvenskolans ägare säljer resten i restaurangbolag

Riskkapitalbolaget EQT inledde på tisdagskvällen en avyttring genom en så kallad bookbuildingprocess av sina kvarvarande 20 procent i flygplatsrestaurangbolaget SSP.
Det framgår av ett börsmeddelande från Londonbörsen, där SSP noterades i somras.

tisdag 9 juni 2015

Mycket sämre behörighet i friskolor

Fristående skolor har en betydligt högre andel lärare utan lärarlegitimation än kommunala skolor. På tre orter är skillnaden 30 procentenheter eller mer.

tisdag 2 juni 2015

59% oberhöriga lärare i Academediaskolor

Fristående skolor har en betydligt högre andel obehöriga lärare än kommunala skolor. I Varberg, Sundsvall och Nacka är skillnaderna som störst, visar TT:s sammanställning.

torsdag 21 maj 2015

Fler friskolor lägger ner, elever söker sig till kommunala skolor

När både Humanus Gymnasium och Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund lägger ner sin verksamhet vänder eleverna åter blickarna mot Bergagymnasiet.
I Eslöv jobbar man därför just nu för fullt för att kunna ta emot ”återvändarna”.
Det fria söket och den hårda konkurrensen om elever har inte bara inneburit problem för de kommunala gymnasieskolorna.
På senare år har också de många friskolorna fått allt svårare att locka elever. Inför höstens ansökningsomgång meddelade därför två friskolor i Lund, Humanus Gymnasium och Carl Adolph Agardhgymnasiet, att man stoppar intaget och lägger ner sina skolor.

tisdag 19 maj 2015

Skolinspektionen kritiserar friskolor

Orionskolans elever får för lite undervisning i kemi och teknik och på Guteskolan gick knappt var tredje elev gick ut våren 2014 utan att ha behörighet till högskolan.

måndag 11 maj 2015

Friskolorna vill ha fler skattepengar när de kommunala skolorna inte håller budget.

De ekonomiska underskotten för skolorna i många kommuner slår extra hårt i kommuner där det finns många fristående skolor, som Strängnäs och Nyköping.

Kommuner som har många friskolor drabbas hårdare när skolorna inte håller sin budget. För förutom att brottas med underskotten i sig med nedskärningar och sparkrav som kan vara nog så kännbara så tvingas kommunerna också skjuta till extra pengar till de fristående skolorna när de kommunala skolorna överskrider sin budget.  Det här oroar Eva Hunter, lärarförbundets ordförande i Strängnäs med drygt 500 medlemmar.

måndag 4 maj 2015

Sänkta programpriser slår mot friskolor

För Fria Läroverken betyder kommunens nya programpriser för gymnasieskolan mellan sex och sju procent mindre pengar totalt på ett år.

Störst är sänkningen på restaurang- och livsmedelsprogrammet där de drygt 50 eleverna tillsammans i år ger skolan över en miljon kronor mindre än förra året.

tisdag 28 april 2015

Strid om fler friskolor

"– Nu lägger Petersvenskolan ner i Åstorp och Klippan och sätter kommunerna på pottkanten. Så kan vi inte ha det. Vi ska inte förlita oss på lynnigheten i friskolemarknaden. " säger Ola Möller

Två fristående grundskolor vill etablera sig i Helsingborg. Ja, om ni löser lokalfrågan, säger de styrande. Nej, vi behöver inte fler friskolor, svarar S.

tisdag 21 april 2015

Vinster på barn, äldre och sjuka

Ledare Gotlands Folkblad Ledarskribenten Eva Bofride på Centerns ledarsida Gotlänningen gick i gårdagens ledare i spinn i sin av ideologiska dimmor förmörkade ambition att angripa mina resonemang om konsekvenserna av att företag gör små och stora vinster på den skattefinansierade välfärden till barn, sjuka och äldre.
Trots att Centern och Eva Bofride borde

tisdag 14 april 2015

Snårigt organisera facket inom jätten Academedia

Sedan en tid tillbaka finns en egen förening inom LR för medlemmar som jobbar i Academedia-koncernen. Styrelseordförande och koncernombud är Andrés Jerez, till vardags ämneslärare på Academedia-ägda Sjölins gymnasium i Göteborg.
– De säger att de vill ha marknadsmässiga löner, men vi menar att det inte stämmer, säger han.

– Vi förhandlar fortfarande om vår fackliga tid. Det är besvärligt att reda ut vilka frågor som ligger på vilken nivå eftersom Academedia är så stort. Det är någonting nytt att organisera sig gentemot en koncern, säger han.

Academedia ville inte ge lärarna högre lön, men ändrade sig.

Nu vänder friskolekoncernen Academedia ifråga om Stockholmslärarnas löner.
– Vi gjorde en felbedömning och borde respekterat Stockholms stads öronmärkning från början, säger kommunikationsdirektören Paula Hammerskog.

Stockholm stad har nyligen gjort en satsning på lärarna. I december klubbade kommunfullmäktige igenom ett beslut som innebär en generell höjning av de kommunanställda lärarnas löner med två procent. Det sker genom en höjning av skolpengen, något som även kommer friskolorna till del. Men de fristående skolorna är fria att själva välja hur pengarna ska användas och långt ifrån alla låter dem gå till lärarnas löner.
Sveriges största friskolekoncern Academedia tillhörde dem som inte hade tänkt använda pengarna till att höja lärarnas löner i Stockholm.

fredag 10 april 2015

Lönsamt – men lågt intresse för nya friskolor


Friskolorna fortsätter vara en mycket lönsam affär – för en del. DN:s genomgång visar att åtta av de största skolkoncernerna tillsammans gjorde ett rörelseresultat på drygt 640 miljoner kronor. Men intresset för att öppna nya skolor är det lägsta på tio år.

onsdag 8 april 2015

Petersvenskolan i Klippan avvecklas

"Pysslingen Skolor har fattat beslut om att stänga Petersvenskolan i Klippan i samband med terminsavslutningen nästa år, 2016. Detta brev har idag gått ut till alla vårdnadshavare:
PeterSvenskolan Klippan avvecklas
Tyvärr måste vi idag meddela att PeterSvenskolan Klippan kommer att avvecklas efter nästa läsår, alltså i juni om drygt ett år. Det innebär att vi inte kommer att ta in några nya elever till hösten 2015 och att skolan kommer att stängas i samband med terminsavslutningen i juni 2016, alltså om drygt ett år.

Petersvenskolorna i Åstorp och Klippan läggs ned

Det är Petersvenskolorna i Klippan och Åstorp som nu ägaren Academedia väljer att stänga. I Åstorp går eleverna terminen ut och i Klippan stängs skolan först efter nästa läsår, våren 2016.
Under onsdagskvällen hålls båda skolorna öppna fram till runt sju-tiden så att föräldrar och elever kan komma och få svar på sina frågor.

tisdag 7 april 2015

Petersvenskolans ägare EQT överförde 2,5miljarder till Investor under 2014

Portföljbolaget EQT distribuerade 2,5 miljarder kronor netto till Investor förra året. Under fjärde kvartalet erhöll Investor 1,3 miljarder kronor netto från riskkapitalbolaget, enligt rapporten.

torsdag 2 april 2015

Låg lärartäthet på Academedia

Academedia mörkar vinster på hundratals miljoner kronor med skatteplanering, samtidigt som lärartätheten befinner sig långt under rikssnittet, skriver Aftonbladet i en granskning av friskolekoncernen.

Aftonbladet rapporterar att Academedia för över vinster via ett supportbolag till bolag högre upp i strukturen i form av koncernbidrag. Under förra verksamhetsåret ska det ha handlat om 333 miljoner kronor, men friskolejätten hävdar att allt återinvesteras i verksamheten.
Nu skriver tidningen att Academedias lärartäthet på gymnasieskolorna var 15,4 elever per heltidsanställd lärare vilket är betydligt fler än rikssnittet på 12,1 elever. På en av koncernens skolor gick det 28,1 elever på varje lärare och på en annan 25,3 elever.

tisdag 31 mars 2015

Friskolor kritiska till särbehandling

— I grunden är jag positiv till syftet, och har inga problem med förslagen i utredningen, att man ska pröva erfarenhet och seriositet hos dem som äger och driver skolor, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas Riksförbund.
Men förslagen på långsiktig finansiering innebär att kraven på friskolor kommer att se annorlunda ut än för kommunal verksamhet, enligt Valtersson.

torsdag 26 mars 2015

Få vill starta friskolor


Åtta av de största friskolekoncernerna gjorde förra läsåret ett sammanlagt rörelseresultat på 640 miljoner kronor. Samtidigt är intresset för att öppna nya skolor det lägsta på tio år, skriver Dagens Nyheter. Flera friskoleföreträdare skyller på det "politiska klimatet", enligt DN. - Det är oerhört olyckligt.(TT)
Åtta av de största friskolekoncernerna gjorde förra läsåret ett sammanlagt rörelseresultat på 640 miljoner kronor. Samtidigt är intresset för att öppna nya skolor det lägsta på tio år, skriver Dagens Nyheter.

tisdag 24 mars 2015

Friskolor lägger ner och ställer till det för kommunen, de som blir kvar kräver mer betalt. Riskkapitalister i välfärden, kanske inte så bra?

Flera fristående gymnasieskolor i Norrköping har rätt till ekonomisk kompensation från kommunen. Det slår nu kammarrätten fast i en dom.
Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens dom, som tidigare avslagit friskolornas överklaganden.

fredag 20 mars 2015

Friskola får uppläxning, saknar bibliotek, har en bokhylla.

Lagen säger att både friskolor och kommunala skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Sally Bauerskolans högstadium menar att de har ett bibliotek men får inte godkänt.

Sally Bauerskolans sjuor ska snart ha undervisning i det som kallas biblioteket. På bokhyllorna i hörnet finns en liten samling med skönlitterära böcker.
– Det är en bokhylla, inget bibliotek, säger Morad Mouhttouch.

torsdag 19 mars 2015

Petersvenskolans ägare ser möjligheter att tjäna pengar på fastigheter.

EQT gör entré på fastighetsmarknaden och rekryterar tre nya partners för satsningen.

Fredrik Elwing tillträder som direktör för fastighetsinitiativet och Edouard Fernandez och Rob Rackind, medgrundare till brittiska Wainbridge, blir nya partners i firman. Deras uppgift blir att söka efter intressant affärsmöjligheter inom fastigheter i hela Europa.

Föreslår skärpta krav på aktörer i välfärden

Det kan inte anses vara någon ovillkorlig rättighet att driva företag inom välfärdssektorn och ta del av offentliga medel. Det skriver den särskilda utredaren Cristina Eriksson Stephanson i dag då den så kallade Ägarprövningsutredningen presenteras.
”Att bedriva verksamhet inom välfärdssektorn innebär ett stort samhällsansvar”, skriver Cristina Eriksson Stephanson i dag i Svenska Dagbladet.
Den särskilda utredaren menar att välfärdssektorn har öppnats upp relativt snabbt för privata utförare och att inträdeskraven för de nya privata aktörerna varit låga.
Hon skriver också att förväntningarna på vad som skulle hända när sektorn avreglerades, inte har infriats.

tisdag 17 mars 2015

Skolorna plundras av glada direktörer

I landets huvudstad har politikerna höjt skolpengen för att alla lärare ska få en l­öneökning på två procent.
Det här är pengar som också går till friskolorna, men där har man rätt att a­nvända pengarna hur som helst. Och alla är inte intresserade av att använda s­tålarna till höjda löner.
I går kunde SVT berätta att Acade­media – Nordens största utbildningsföretag – inte tänkte höja lärarlönerna. ”I dagsläget finns inga planer på att genomföra någon separat revision av löner”, skrev storbolaget i ett pm som SVT fått tillgång till.På eftermiddagen backade Academedia efter att fack, lokalpolitiker och lärare u­ttryckt sin besvikelse.
Academedia – som ägs av riskkapital­bolaget EQT – styr över 300 skolor. I fjol gjorde koncernen en vinst på 432 miljoner konor. De slussar sina vinster utomlands, de skatteplanerar, här är andelen behöriga lärare lägre än snittet och de har gjort sig kända för att blåsa upp betygen.

söndag 15 mars 2015

Petersvenskolans ägare EQTs VD "Kreditfesten kommer att sluta i tårar"

"EQT lär ha Scandic Hotels redo för börsen. Och kanske sätter Triton Alimak Hek på börsen.
Den som vill få en förklaring till varför pe-bolagen förefaller mer sälj- än köpsugna rekommenderas att lyssna på en oväntat frispråkig EQT-vd som intervjuades av Financial Times i mitten av november i fjol. Där talade Thomas von Koch om en kreditfest som kommer att sluta med tårar och att EQT under året i hög grad varit nettosäljare. ”Jag har predikat internt, lite som en tokig man: sälj, sälj, sälj”, var kanske det mest talande citatet.

torsdag 12 mars 2015

Skolinspektionen sätter friskolor under lupp

Hur tar Lärande i Sverige ansvar för sina grundskolor och gymnasieskolor? Det ska Skolinspektionen nu granska.
Skolinspektionens utgångspunkt är enligt ett pressmeddelande ”elevernas rätt till god utbildning i en trygg miljö”. Granskningen av Lärande i Sveriges skolor startar i februari och beräknas vara klar i april.

Bedrövligt av friskolor att inte satsa på lärarlöner

Flera friskolehuvudmän i Stockholm väljer att inte följa med i Folkpartiets och Alliansens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2014, enligt SVT Nyheter idag.
-      Att inte använda hela det extra påslaget till högre lärarlöner är ett bedrövligt sätt att hantera lärarna på. Det är också ett strategiskt felbeslut som kan komma att stå friskolorna dyrt när de får svårare att rekrytera. Både kommuner och friskolor behöver fortsätta höja lönerna, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

måndag 9 mars 2015

Petersvensägare delade ut nästan en halv miljard i vinst, pengar som kunde gått till bättre utbildning.

Academedia visar en vinst på nästan en halv miljard kronor.
– De tjänar mycket på den låga lärartätheten, säger skolutredaren Sten Svensson till tidningen Dagens ETC.
De svenska friskolorna gör rejäla vinster, visar en granskning gjord av tidningen Dagens ETC.
Utbildningsföretaget Academedia har 300 svenska skolor. De omsatte förra räkenskapsåret över sex miljarder kronor. 432 miljoner kronor togs ut i rörelsevinst. Företaget ägs av riskkapitalbolaget EQT.

söndag 8 mars 2015

"Vi vill ju alla att skattepengarna ska komma elever och brukare till godo, och inte gå till någon riskkapitalist"

Vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheten, det är ett av direktiven i regeringens och vänsterpartiets nytillsatta utredning. Bra, tycker Lars vars dotter drabbades av John Bauer-kraschen 2013.

Kraftigt begränsade möjligheter till vinstuttag i välfärden, det är huvudmålet för den utredning som regeringen och vänsterpartiet tillsätter idag. Vinster ska vara tillåtna i privata välfärdsföretag men då ska de som huvudregel återinvesteras i verksamheten.

torsdag 5 mars 2015

Fick ge upp drömmen om att plugga utomlands eftersom skolan inte arkiverat betygen

En av fem fristående gymnasieskolor har inte lämnat in sina elevers slutbetyg för 2012 eller 2013, trots att det står i skollagen. Det visar en undersökning som P3 Nyheter har gjort.

Deeqo Hussein gick på en friskola i Göteborg som gick i konkurs strax efter att hon tog studenten. Nu har hon fått ge upp sin dröm om att plugga utomlands eftersom skolan inte arkiverade betygen hos kommunen.

Gymnasieeleverna väljer bort friskolor

Friskolegymnasierna fortsätter att tappa elever, medan lika många som tidigare söker till de kommunala gymnasierna. Det visar sig nu när den första gymnasievalet är klart.

Under flera år har gymnasieskolorna fått anpassa sin undervisning efter minskade elevkullar. Under några år på 90-talet föddes det färre bebisar, men sedan planade det ut så i år är det ungefär lika många ungdomar som förra året som söker till gymnasiet.

tisdag 24 februari 2015

Friskolor vill ha höjd elevpeng trots avslag

Företrädare för de fristående skolorna Guteskolan och Atheneskolan överklagar Barn- och utbildningsförvaltningens beslut att inte höja elevpengen för deras elever, samtidigt som de kommunala skolornas elevkostnad överstigit budgeten.

torsdag 19 februari 2015

Danska friskolor är inte vinstdrivna, något för Sverige att ta efter!

Det man ser och det man inte ser, lyder titeln på en essä signerad den franske liberalen Frédéric Bastiat (1801–1850), med kvintessensen att man bör leta efter det som inte är uppenbart och synligt. Den enkla uppmaningen borde tjäna som ledstjärna för politiker som är ute på besök i andras verkligheter.
Kanske hade en sådan besöksregel tjänat civilminister Ardalan Shekarabi väl, när han förra veckan for över sundet till grannarna i syfte att bland annat lära sig om det danska friskolesystemet. Eller som pressekreterare Peter Skeppström twittrande uttryckte det: ”Mot Danmark med @shekarabi för att närmare studera frågan om Vinster i välfärden”.

tisdag 10 februari 2015

Bara en friskola kvar när Peab lägger ner

En efter en slår de igen. Efter Peabskolans beslut att lägga ner finns det bara en friskola kvar i den fram till nyligen moderatledda kommunen. Hur blev det så?


Vittra, John Bauer och Fram. Friskolor som slagit igen och flyttat från Ängelholm. I förra veckan kungjorde Peabskolan att de har fått nog.
När de sista eleverna har gått ut från Peabs byggprogram om två år kan Vejbystrands skola och förskola vara den enda friskolan som finns kvar i Ängelholm.
– Det känns tråkigt. Jag tror att de som bor i Ängelholm har varit kritiska till friskolor. Vi har haft det tufft och tappat några av de äldre eleverna.

onsdag 4 februari 2015

Många friskolor i Västerås arkiverar inte betyg - bryter mot skollagen

Många av friskolorna i Västerås bryter mot skollagen då de inte skickar in elevernas slutbetyg till stadsarkivet. Något som i sin tur kan få stora konsekvenser för eleverna.


Deeqo Hussein, en elev i Göetborg som P3 nyheter pratat med, gick miste om sin utbildningsplats i USA på grund av att friskolan inte arkiverade hennes betyg.
– Vi hade en plats i USA, fixat lägenhet och planerat vårt liv liksom och det enda som saknades var mina betyg och jag försökte få fram de men det gick inte, säger hon.

torsdag 22 januari 2015

Petersvenskolansägare säljer ett bageri

Ägarandelen på 65 procent i Qinyuan Bakery såld.

EQT säljer sin andel på 65 procent i kinesiska bagerikedjan Chongqing New Qinyuan Bakery Company till Swire Foods Holding, ett dotterbolag till globala koncernen Swire Pacific Limited.

Investeringen i kinesiska bolaget gjordes 2010 genom fonden EQT Greater China Fund II.

Under EQT:s ägande har Qinyuan Bakery vidareutvecklat sitt varumärke och nätverk av butiker i sydvästra Kina, enligt Martin Mok, partner på EQT och rådgivare till fonden EQT Greater China.

måndag 19 januari 2015

Friskoleföreträdare från Helsingborg lät skolan betala för lyxvaror för egen vinning.

Två helsingborgare, som driver friskolor för barn och unga med problem, bokförde privata inköp för över 200 000 kronor på sitt företag. Det har Skatteverket kommit fram till efter en omfattande revision.

måndag 12 januari 2015

Shekarabis vinstutredning skapar oro bland vårdföretag

S-MP-regeringen ska skärpa kraven för välfärdsföretagen. Samtidigt vill civilminister Ardalan Shekarabi (S) gynna ideella organisationer att verka i välfärdssektorn.
– Utredningen skapar oro hos många privata aktörer, säger Håkan Tenelius på Vårdföretagarna.

Regeringen har på olika sätt markerat att man vill lagstifta för att förbättra förutsättningarna för ideella aktörer inom välfärdssektorn. Dessutom att kommuner ska få rätt att stoppa bolag som undvikit skatt genom aggressiv skatteplanering. Exempelvis genom placeringar i skatteparadis.
Man vill dessutom kraftigt begränsa möjligheten att ta ut vinst ur ett välfärdsföretag.
Det är civilminister Ardalan Shekarabi som ska se till att de nödvändiga lagförslagen kommer på bordet efter utredningar som snart ska tillsättas. Bakom direktiven döljer sig också överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet i frågan om vinster i välfärden.

torsdag 8 januari 2015

Vedby skola firar med installationer

Vedby F till 6 skola fyller 60 år i år. Det ska förstås firas.
På fredagen rådde full aktivitet. Konstnären Jane Cederqvist från Ljungbyhed har anlitats för att styra upp ett projekt där alla elever får vara med och utsmycka skolgården.
– Temat är glädje och gemenskap. Vedby skola är en skola där man ska känna det. Alla elever deltar och till slut blir det till något läckert, säger hon.

Academediaskola förbereder juridiska processer

Vi har skrivit om det förr, friskolor vill ha mer pengar då kommunala skolor går dåligt samtidigt som man vill ha de mest studiemotiverade/minst resurskrävande eleverna allt för att bättra på sitt resultat.

"Region Gotland kan tvingas betala ut flera miljoner kronor till öns friskolor och förskolor, skriver GA.
En tvist mellan Normalings kommun och två fristående skolor i kommunen kan få konsekvenser på Gotland. Friskolorna krävde kompensation för att kommunen sköt till mer pengar till sina egna verksamheter som gått back.

onsdag 7 januari 2015

Förbud mot finansiering av friskolor för aktörer utanför Norden

Förslag till riksdagsbeslut
  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda finansiering av friskolor och fristående förskolor med bidrag och lån från aktörer utanför Norden.