Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 12 januari 2015

Shekarabis vinstutredning skapar oro bland vårdföretag

S-MP-regeringen ska skärpa kraven för välfärdsföretagen. Samtidigt vill civilminister Ardalan Shekarabi (S) gynna ideella organisationer att verka i välfärdssektorn.
– Utredningen skapar oro hos många privata aktörer, säger Håkan Tenelius på Vårdföretagarna.

Regeringen har på olika sätt markerat att man vill lagstifta för att förbättra förutsättningarna för ideella aktörer inom välfärdssektorn. Dessutom att kommuner ska få rätt att stoppa bolag som undvikit skatt genom aggressiv skatteplanering. Exempelvis genom placeringar i skatteparadis.
Man vill dessutom kraftigt begränsa möjligheten att ta ut vinst ur ett välfärdsföretag.
Det är civilminister Ardalan Shekarabi som ska se till att de nödvändiga lagförslagen kommer på bordet efter utredningar som snart ska tillsättas. Bakom direktiven döljer sig också överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet i frågan om vinster i välfärden.

 

Shekarabis vinstutredning skapar oro bland vårdföretag

S-MP-regeringen ska skärpa kraven för välfärdsföretagen. Samtidigt vill civilminister Ardalan Shekarabi (S) gynna ideella organisationer att verka i välfärdssektorn.
– Utredningen skapar oro hos många privata aktörer, säger Håkan Tenelius på Vårdföretagarna.
har på olika sätt markerat att man vill lagstifta för att förbättra förutsättningarna för ideella aktörer inom välfärdssektorn. Dessutom att kommuner ska få rätt att stoppa bolag som undvikit skatt genom aggressiv skatteplanering. Exempelvis genom placeringar i skatteparadis.
Man vill dessutom kraftigt begränsa möjligheten att ta ut vinst ur ett välfärdsföretag.
Det är civilminister Ardalan Shekarabi som ska se till att de nödvändiga lagförslagen kommer på bordet efter utredningar som snart ska tillsättas. Bakom direktiven döljer sig också överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet i frågan om vinster i välfärden.
I en DN-intervju säger Shekarabi att direktiven till en första utredning ska finnas redan i januari.
– Vi vill ta fram en juridisk form för samarbetet mellan offentliga sektorn och ideella sektorn. Det civila samhället har en viktig roll i välfärden, men kan ha en större roll, säger han.
Debatten borde i stället handla om hur vi åstadkommer bästa möjliga kvalitet
Håkan Tenelius
Idag oroar sig ideella aktörer för att försöka vinna kortsiktiga avtal i konkurrens med kommersiella aktörer.
– Det finns en rädsla att förlora kontrakt och att de ska konkurrera på villkor som också kommersiella aktörer bedriver sin verksamhet på. Vi köper välfärdstjänster på samma sätt som vi köper betong. Men det går inte att jämföra betong med små barn. Upphandlingens logik bygger på att det är samma tjänster, men det är inte så enkelt, säger Ardalan Shekarabi till DN.
Håkan Tenelius är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. Han menar att alla seriösa välfärdsaktörer vill att upphandlingarna ska bygga på kvalitet i första hand.
– Men som det är nu har många idéburna företag och små vårdföretag svårt att klara konkurrensen i upphandlingsfasen. Det undviks om man går ifrån lagen om offentlig upphandling och i stället använder LOV - lagen om valfrihetssystem. Det innebär inte en fri etableringsrätt, det innebär att man måste uppfylla de kvalitetskrav som ställs och att sedan brukarnas val avgör hur man klara sig ekonomiskt, säger Håkan Tenelius.
Han menar att många privata aktörer nu oroar sig för att regeringen på olika sätt vill begränsa vinster i välfärden.
– Det har redan gjort det svårare att låna pengar till nya investeringar och den debatt som förs bygger ofta på eftersläpande effekter av tidigare aggressiv skatteplanering hos vissa företag. Debatten borde i stället handla om hur vi åstadkommer bästa möjliga kvalitet.
Håkan Tenelius påpekar att en mycket positiv fråga som regeringen aviserat är den om en tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden. Både privata och offentliga, inte bara de privata.
– Med en sådan konkurrens på lika villkor kommer mycket kommunal verksamhet ha svårt klara de krav som idag bara kan ställas på den privata, säger han.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/shekarabis-utredning-skapar-oro-bland-vardforetag_4144059.svd