Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 24 februari 2015

Friskolor vill ha höjd elevpeng trots avslag

Företrädare för de fristående skolorna Guteskolan och Atheneskolan överklagar Barn- och utbildningsförvaltningens beslut att inte höja elevpengen för deras elever, samtidigt som de kommunala skolornas elevkostnad överstigit budgeten.


Enligt friskolorna är det bland annat inköp av surfplattor och datorer till de kommunala skolornas elever som spräckt Regionens budget. Och BUF har alltså tidigare sagt nej till att ge motsvarande medel även till friskolorna, vilket de borde enligt likabehandlingsprincipen anser Guteskolan och Atheneskolan.
Men Region Gotland anser att eventuella underskott måste balanseras inom två år och därför kan man inte säga att de kommunala skolorna fått ytterligare medel under året. Dessutom har elevantalet ökat i de kommunala skolorna utan att BUF fått någon budgetkompensation för det.


 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6062721