Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 20 mars 2015

Friskola får uppläxning, saknar bibliotek, har en bokhylla.

Lagen säger att både friskolor och kommunala skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Sally Bauerskolans högstadium menar att de har ett bibliotek men får inte godkänt.

Sally Bauerskolans sjuor ska snart ha undervisning i det som kallas biblioteket. På bokhyllorna i hörnet finns en liten samling med skönlitterära böcker.
– Det är en bokhylla, inget bibliotek, säger Morad Mouhttouch.

Kompisen Vasilis Koupourtiadis vill också se fler hyllor och ett större urval av skönlitterära böcker och fler genrer, gärna skräck och deckare.
Även Skolinspektionen ger underkänt. I januari var myndigheten på tillsyn och konstaterade att biblioteket inte uppfyllde skollagens krav.
Enligt lagen ska ett skolbibliotek utgöra en gemensam och ordnad resurs av medier och information som används i skolans pedagogiska verksamhet.
– Det är viktigt att det inte bara finns ett fysiskt rum med böcker utan att de också används i undervisningen. Där ska inte bara vara skönlitterära böcker utan även faktalitteratur och andra medier. Man ska ha tillgång till många olika källor, säger Skolinspektionens Helena Olivestam Torold, som ansvarar för den pågående tillsynsrundan av Helsingborgs skolor.
Sedan nya skollagen kom 2011 är det tydligt att kravet gäller för både kommunala och fristående skolor.
Men enligt en enkät som gjordes av Kungliga Biblioteket (KB) år 2012 saknade flera av skolorna i kommunen ett skolbibliotek.
18 av de 51 skolor i Helsingborg som svarade uppgav att de saknade ett bibliotek. Merparten var just fristående skolor.
– Det låter ju inte bra om det är så. Nu var det ett par år sedan och vi vet att det är många fristående skolor som nu har börjat skaffa, säger Helena Olivestam Torold.
Sally Bauerskolans högstadium var med i KB:s undersökning och svarade att de hade tillgång till ett skolbibliotek.
– Då menade vi Rosengårdens bibliotek som ligger några hundra meter härifrån, säger skolans rektor Kristian Bengtsson och pekar i riktning mot det kommunala folkbiblioteket.
Men enligt Helena Olivestam Torold på Skolinspektionen är skollagen tydlig med att alla skolor ska ha ett fysiskt bibliotek i sina egna lokaler.
– Det kan vara jättebra att ha samarbete med ett folkbibliotek men det kan inte ersätta ett eget bibliotek. Det står tydligt i lagen.
Skolinspektionen har gett skolan tre månader på sig att bygga upp sitt bibliotek. Rektorn berättar att de har budgeterat 10 000 kronor under året.
– Eftersom vi är en skola med idrottsinriktning så har vi ett stort behov av idrottsböcker, men vi kommer tänka brett, säger Kristian Bengtsson.
Skolbibliotek Av skollagen framgår att elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. I läroplanen står det att rektorn har ett särskilt ansvar för att skolans ansvar arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själv kunna söka och utveckla kunskaper, bland annat i form av ett bibliotek.

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/03/01/friskola-far-upplaxning/