Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 31 mars 2015

Friskolor kritiska till särbehandling

— I grunden är jag positiv till syftet, och har inga problem med förslagen i utredningen, att man ska pröva erfarenhet och seriositet hos dem som äger och driver skolor, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas Riksförbund.
Men förslagen på långsiktig finansiering innebär att kraven på friskolor kommer att se annorlunda ut än för kommunal verksamhet, enligt Valtersson.

— Om friskolor åläggs att ha stora ekonomiska buffertar för att klara demografiska nedgångar, då bör även kommunala skolor ha den bufferten, säger hon.
— Det finns en ironi i att man i debatten gått hårt åt skolor som gör vinst, och sett det som något dåligt. Nu ska man kräva en ekonomisk buffert, det vill säga en vinst.
Bland förslagen finns också att tillståndsprövningen ska vara avgiftsbelagd vilket riskerar att drabba främst små friskolor.
Men Valterssons starkaste invändning gäller den föreslagna ändringen av etableringsfriheten för fristående förskolor.
— Nu föreslås att kommunen får ge tillstånd. Man inför alltså i praktiken ett kommunalt veto för förskolor. Det kommer att minska antalet fristående kraftigt.
http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/02/11/friskolor-kritiska-till-sarbehandling/