Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens dom, som tidigare avslagit friskolornas överklaganden.

Tvisten handlar om huruvida underskottet för de kommunala gymnasieskolorna år 2010 ska ses som ett resurstillskott - pengar som i så fall även ska ges till de fristående skolorna i motsvarande mån.
Skolorna; Framtidsgymnasiet Öst, Nordens Teknikerinstitut, Plusgymnasiet och Rytmus, har hävdat att så är fallet eftersom de kommunala gymnasieskolorna inte har behövt reglera sina underskott.
”Enskilda huvudmän saknar möjlighet att bedriva sin verksamhet med negativ balans. Det skapar därför en snedvridning av konkurrensen om en kommun kan bedriva sin verksamhet på det sättet utan att kompensera de fristående skolorna”, skriver friskolorna via sitt ombud.
Norrköpings kommun har invänt att underskotten regleras på sikt och att det handlar om pengar som ska återbetalas. Principen om bidrag på lika villkor kommer därmed att gälla över tid, hävdar man.
Vidare menar kommunen att avvecklingen av flera gymnasieskolor de senaste åren, däribland flera fristående, har lett till höga omställningskostnader för kommunen och att det inte kan vara förenligt med lagen att de kostnaderna ska resultera i höjda bidrag till friskolorna.
Men i domen pekar kammarrätten på att det nu har gått flera år sedan underskotten uppstod och att de kommunala verksamheterna länge har gått med minus.
”Med hänsyn till detta och till att nämnden inte har redovisat när underskotten planeras bli reglerade tycks de i praktiken ha fungerat som tillskott till de kommunala verksamheterna. De fristående skolorna ska därför kompenseras”, skriver rätten.
Nu är det upp till kommunen att göra en beräkning på vilket tillskott respektive skola har rätt till.

 http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/friskolor-vinner-tvist-mot-kommunen-10689707.aspx