Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 5 mars 2015

Gymnasieeleverna väljer bort friskolor

Friskolegymnasierna fortsätter att tappa elever, medan lika många som tidigare söker till de kommunala gymnasierna. Det visar sig nu när den första gymnasievalet är klart.

Under flera år har gymnasieskolorna fått anpassa sin undervisning efter minskade elevkullar. Under några år på 90-talet föddes det färre bebisar, men sedan planade det ut så i år är det ungefär lika många ungdomar som förra året som söker till gymnasiet.

Men det totala antalet elever som söker till friskolegymnasierna minskar, medan ansökningarna till de kommunala skolorna i stort sett är oförändrade.
Till exempel har elevantalet på friskolan Plusgymnasiet i Uddevalla i runda tal halverats på några år. I den här omgången är det bara 114 elever som har det gymnasiet som sitt förstahandsval.
Stefan Einarsson, gymnasiechef i Uddevalla som basar över fem gymnasieskolor med flera tusen elever, hälften av dem från andra kommuner, har en förklaring till varför eleverna väljer bort friskolorna.
-- Jag tror föräldrar och elever blivit mycket mer måna om att ställa kritiska frågor i den samhälldebatt som varit om skolan i Sverige, att man inte alltid tar för givet att en skola innehåller det man tror utan man ställer frågor: Har man har man behörig personal, har man lokaler, kan man erbjuda de språkalternativ som eleverna efterfrågar för sin utbildning?
Av de fristående skolorna är det enda undantaget Fridagymnasiet i Vänersborg som har ganska många fler ansökningar i år än förra året.
Men det finns en chans till för niorna att välja längre fram i vår.
Susanne Andersberg, planeringsansvarig för Uddevallas kommunala gymnasieskolor, säger att det brukar inte ändra sig särskilt mycket i det andra valet till gymnasiet. Men också i år satsar man tillsammans med friskolorna på att visa upp sig inför nästa valmöjlighet.
-- Vi kör ju en informationskampanj här nu igen utifrån det eleverna har valt. Vi bjuder in till öppet hus så att eleverna har möjlighet att komma till våra skolhus och träffa elever, lärare och rektor och ställa frågor om de fortfarande är osäkra på sitt val.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6086571