Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 14 april 2015

Snårigt organisera facket inom jätten Academedia

Sedan en tid tillbaka finns en egen förening inom LR för medlemmar som jobbar i Academedia-koncernen. Styrelseordförande och koncernombud är Andrés Jerez, till vardags ämneslärare på Academedia-ägda Sjölins gymnasium i Göteborg.
– De säger att de vill ha marknadsmässiga löner, men vi menar att det inte stämmer, säger han.

– Vi förhandlar fortfarande om vår fackliga tid. Det är besvärligt att reda ut vilka frågor som ligger på vilken nivå eftersom Academedia är så stort. Det är någonting nytt att organisera sig gentemot en koncern, säger han.

Academedia är Sveriges i särklass största friskolekoncern som äger ett stort antal fristående skolföretag med totalt cirka 350 separata verksamheter, från förskola till vuxenutbildning. Några av de mest kända varumärkena inom Academedia är Vittra, Pysslingen, Klara, Didaktus och Rytmus.
Andrés Jerez roll som fackligt koncernombud är att förhandla på koncernledningsnivå. Det är i mångt och mycket samma fackliga frågor som prioriteras inom Academedias förening som inom de kommunala – lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö är de tre stora. Men vissa saker blir annorlunda i en privatägd koncern.
– Ledningen vill gärna klumpa ihop de olika varumärkena vid förhandling. Men de är separata arbetsgivare och vissa frågor skiljer sig åt mellan dem, säger Andrés Jerez.
Han pekar ut två aktuella kampfrågor för föreningen just nu: lönerna och lärartätheten. I båda fallen finns olika uppfattningar hos koncernledningen respektive personalen om hur verkligheten ser ut.
– De säger att de vill ha marknadsmässiga löner, men vi menar att det inte stämmer. Enligt SACOs statistik tjänar vi mellan 1 000 och 2 000 kronor mindre än motsvarande personal i kommunal verksamhet. Men arbetsgivaren tycker inte att den statistiken är tillförlitlig.
Enligt Andrés Jerez ligger privat anställda lärare efter både i kronor och ören och i löneutveckling över tid.
– Senaste lönerevisionen hamnade vi på två procent medan vissa kommuner gick upp till tre och nästan fyra procent.
Därför vill han se ett betydligt större påslag i höst.
– Fem sex procent är rimligt. Hamnar vi på fyra eller mindre är det upprörande, säger han.
Vad gäller lärartätheten inom Academedia är det istället facket som är skeptiska till statistiken.
– Till exempel inom Sjölins gymnasium där jag jobbar. På den estetiska utbildningen i Östersund är lärartätheten av praktiska skäl betydligt högre än den är här i Göteborg som bara har teoretiska program. Det får den statistiska effekten att Sjölins som helhet kan visa på en högre lärartäthet än vad som egentligen är fallet till exempel här i Göteborg. Man skiljer inte på teoretiskt och praktiskt.
Den generella attityden till bemanning från koncernledningen sammanfattar Andrés i frasen ”det är inte storleken på grupperna som avgör, utan hur läraren agerar”.
– Vinsten de gör ligger ju i att vi är fler elever per lärare. Vi ska jobba mer med nyckeltalen framöver. Vårt drömmål är att ligga på 14-15 elever per lärare på de teoretiska programmen.
Totalt omfattar Academedias verksamhet cirka 60 000 elever. De redovisar en omsättning på 5,1 miljarder kronor för verksamhetsåret 2012/2013, med ett resultat efter skatt på142,9 miljoner kronor. Koncernen ägs av riskkapitalbolaget EQT som ingår i Wallenbergsfären. Academedia har anklagats för att lyfta vinster från verksamheten genom skatteplanering och låg lärartäthet, något som koncernens ledning tillbakavisar.

http://skolvarlden.se/artiklar/snarigt-organisera-facket-i-academedia