Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 28 april 2015

Strid om fler friskolor

"– Nu lägger Petersvenskolan ner i Åstorp och Klippan och sätter kommunerna på pottkanten. Så kan vi inte ha det. Vi ska inte förlita oss på lynnigheten i friskolemarknaden. " säger Ola Möller

Två fristående grundskolor vill etablera sig i Helsingborg. Ja, om ni löser lokalfrågan, säger de styrande. Nej, vi behöver inte fler friskolor, svarar S.


Elevantalet ökar kraftigt i grundskolan de kommande åren. Prognoserna talar om cirka 300 fler elever för varje år fram till åtminstone år 2022.
Därför vill skolpolitikerna bygga till och bygga nytt för hundratals miljoner kronor de kommande åren.

Detta berättade vi om i går.
Mitt i alltvill två friskolor starta i Helsingborg.
Jensen education, som redan har gymnasieskola i staden, vill dra i gång en grundskola från årskurs 6 till 9 nästa år. Fullt utbyggd får den 360 elever.
Internationella engelska skolan har målet att öppna en grundskola från årskurs 4 till 9 hösten 2017. Fullt utbyggd får den 528 elever.
– Vi är positiva till att föräldrar och elever får välja skola, säger Christer Rasmusson (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Men han har en brasklapp:
– Det ärr olyckligt att friskolorna inte är klara med var de tänker etablera sig. Det får Skolinspektionen ta i beaktande.
Det är statliga Skolinspektionen som tar de slutliga besluten senare i år. Skolpolitikerna i Helsingborg får bara tycka till och peka på konsekvenserna.
Nu när de kommunala skolorna lider av växtvärk – tänker ni uppmuntra friskolor att starta här?
– Nej, det gör vi inte. Vi har en bra kommunal skola också, säger Christer Rasmusson.
Socialdemokraterna, det största oppositionspartiet, välkomnar inte friskolor med öppna famnen. Tvärtom.
– Just nu behöver vi inte ha in fler friskolor, säger Ola Möller (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
I höst kommer mer än var femte grundskoleelev i Helsingborg att gå på någon av det tjugotal friskolor som finns i staden.
Ola Möller radar upp argument för att dra i bromsen.
– Nu lägger Petersvenskolan ner i Åstorp och Klippan och sätter kommunerna på pottkanten. Så kan vi inte ha det. Vi ska inte förlita oss på lynnigheten i friskolemarknaden.
– Vi står inför en massiv utbyggnad av kommunala skolor. Då är det orimligt att tillföra fler friskolor utan att göra en djupare analys av hur det påverkar stadens planerade investeringar.
– Man kan hamna i det läget att kommunen står med tomma lokaler för att vi släppt in för många friskolor.
Men det är inte bara därför Socialdemokraterna vill säga nej till Jensen och Internationella engelska skolan.
Precis som de styrande påpekar S oklarheter och tveksamheter kring skolornas placering.
Jensen vill inledningsvis ha grundskolan ihop med det befintliga gymnasiet. Men när grundskolan växer – vart tar den vägen då?
De ansvariga på Jensen education är påsklovslediga och har inte kunnat nås.
Internationella engelska skolan pekar i sin ansökan ut en byggnad på Gåsebäcks industriområde.
– Högst tveksamt om det är lämpligt läge för en grundskola, säger Ola Möller.
För ett par år sedan ville skolan etablera sig på just Gåsebäck, men då sa kommunen nej på grund av industrimiljön.
Nu påpekar Jonathan Howell på Internationella engelska skolan att Gåsebäck bara är aktuellt under ett villkor: att kommunens planer blir verklighet att göra området mer blandat med bostäder, kontor med mera.
– Annars får vi börja om och leta efter nya lokaler, säger han.
Oavsett vilket är Jonathan Howell övertygad om att skolan skulle locka tillräckligt många elever. Det visade intresset förra gången de ville starta i Helsingborg.
Här går eleverna I höst väntas 11 292 elever gå i en kommunal grundskola, 3 214 i friskolor och 185 i andra kommuner.
Det innebär att 22 procent av eleverna går i det tjugotal friskolor som finns i Helsingborg.
De kommande åren väntas antalet grundskoleelever öka årligen med 300.
År 2020 har Helsingborg 1 461 fler grundskoleelever än i dag, enligt den senaste befolkningsprognosen.
För att möta ökningen vill skolpolitikerna bygga ut en rad grundskolor och även bygga nya skolor, åtminstone i Rydebäck, Mariastaden och Gustavslund.
 http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/04/10/strid-om-fler-friskolor/