Ledare Gotlands Folkblad Ledarskribenten Eva Bofride på Centerns ledarsida Gotlänningen gick i gårdagens ledare i spinn i sin av ideologiska dimmor förmörkade ambition att angripa mina resonemang om konsekvenserna av att företag gör små och stora vinster på den skattefinansierade välfärden till barn, sjuka och äldre.
Trots att Centern och Eva Bofride borde
veta att privata bolag har som främsta uppgift att gå med vinst till sina ägare, verkar Eva Bofride inte vilja erkänna denna självklarhet.
Centerns Eva Nypelius tog förra veckan avstånd från de stora riskkapitalbolagens vinstjakt på skattebetalarnas pengar i välfärdssektorn. Denna åtskillnad gör inte Eva Bofride. Hon skiljer inte på de mindre lokala välfärdsbolagen och de stora riskkapitalägda bolagen som Wallenbergsägda EQT, som äger skolkoncernen Academedia, som äger Pysslingen, som äger Atheneskolan på Gotland.
Förra året plockade Academedia ut 333 miljoner kronor i vinst från alla sina skolor. Det gick till att betala räntor i deras holdingbolag, som köpt nya skolor. På det viset trollades vinsterna bort från beskattning. Slår man ut denna vinst som undanhållits från beskattningen på alla elever i Academedias skolor blir det 6 200 kronor per elev och år. Har varje elev i Atheneskolan fått avstå 6 200 kronor per år i vinst för att betala riskkapitalbolagets räntor och därmed komma undan skatt? Tycker Eva Bofride att det är rätt sätt att använda våra skattepengar i välfärden och skolan?
Flera av de lokala företagen inom välfärden på Gotland driver sin verksamhet hängivet och för att de vill utveckla verksamheter, som de inte tyckt vara möjligt inom den offentliga ramen. Alla lokala välfärdsföretag har inte byggt upp stora vinster i företaget, men det är bara att läsa årsredovisningarna i de av Eva Bofride uppräknade företagen för att se att de lyckats bra med att bygga upp miljoner i tillgångar i företagen. Att alla återinvesterar alla vinster i företaget är en myt.
Jag förstår inte, att det kan vara så upprörande, att jag och många fler ifrågasätter om det är rätt användning av våra skattepengar, som vi betalar för att få bästa möjliga skola, sjukvård och äldreomsorg, om de istället blir vinster i aktiebolag. Som gör bolagens ägare till miljonärer och då det gäller riskkapitalbolagen miljardärer.
Då det gäller Pjäsen, så skrev jag hela förra veckan och uppmanade regionledningen att göra Pjäsen till ett föredöme. Uppenbart har regionen underskattat uppgiften att överta driften på detta stora äldreboende. Mycket i driften av Pjäsen som Attendo ansvarade för var bra och uppskattat. Men inte allt. Precis som på de flesta äldreboenden kan det bli problem på vissa avdelningar. Inte ens Attendo kan påstå att allt var 100 procent bra i deras drift av Pjäsen.
Som det nu blivit har regionen en viktig uppgift att räta upp alla problem, oavsett vems orsak, som finns på Pjäsen. Det är en skyldighet mot de äldre, de anhöriga och personalen att Pjäsen blir ett positivt föredöme som särskilt äldreboende.
Som Håkan Ericsson skriver är det skillnad på företag och företag. Kritiken mot vinstuttag ur skattefinansierad verksamhet står inte i motsats till att privata alternativ kan ha god kvalitet och fylla ett behov. Det finns ingen generell misstro mot allt som inte är offentligt drivet. Gotlands Folkblads huvudintresse är att de boende på Gotland får bra omsorg, vård och skola.
Det är för övrigt mycket positivt att Eva Nypelius inte har samma inställning som sin partiledare att riskkapitalbolag har en plats i den svenska välfärden.