Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 21 maj 2015

Fler friskolor lägger ner, elever söker sig till kommunala skolor

När både Humanus Gymnasium och Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund lägger ner sin verksamhet vänder eleverna åter blickarna mot Bergagymnasiet.
I Eslöv jobbar man därför just nu för fullt för att kunna ta emot ”återvändarna”.
Det fria söket och den hårda konkurrensen om elever har inte bara inneburit problem för de kommunala gymnasieskolorna.
På senare år har också de många friskolorna fått allt svårare att locka elever. Inför höstens ansökningsomgång meddelade därför två friskolor i Lund, Humanus Gymnasium och Carl Adolph Agardhgymnasiet, att man stoppar intaget och lägger ner sina skolor.


Båda skolorna har elever från det som tidigare var Bergagymnasiets upptagningsområde och när nedläggningarna blev kända skickade Eslövs kommun brev till dessa.
– Det var mer ett informationsblad med kontaktuppgifter som vi skickade i vår roll som hemortskommun, säger Johan Holmqvist, avdelningschef med ansvar för gymnasiet, som inte vill kalla det för en kampanj.
Nu, ett par veckor senare, har ett knappt femtontal elever kontaktat Eslövs kommun och Bergagymnasiet för att få fortsätta sin utbildning här.
– Några kommer till och med från grannkommuner som normalt inte går i gymnasiet här – men vi ska såklart försöka lösa det för dem alla ändå, säger Holmqvist.

Eleverna som nu söker sig tillbaka till Bergagymnasiet har påbörjat teoretiska utbildningar - samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapliga programmet.
Det vill de såklart fortsätta med även i Eslöv.
– Vi jobbar för fullt för att kunna ta emot dem men det är inte lätt. Det finns kanske en allmän uppfattning om att det finns en massa tomma platser här på Bergagymnasiet, men det är inte riktigt så. Speciellt samhälls- och ekonomiprogrammen är redan fulla. Men vi gör vad vi kan för att hitta en lösning i alla fall, säger Johan Holmqvist.
En sammanställning över elevantalet på Bergas teoretiska program visar att det i dag går mellan 25 och 30 elever i var och en av dessa nämnda klasser.

Naturvetenskapliga programmet har dock bara nio elever i första och andra årskursen, 17 i den tredje.
– Det handlar ju om elever som ska börja årskurs två och tre så de måste ju få plats i befintliga klasser. Det kommer att bli tajt – men vi tar självklart ändå emot dem, avslutar Johan Holmqvist.

http://www.skanskan.se/article/20150421/ESLOV/150429909/-/friskolor-laggs-ned--elever-vill-tillbaka