Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 11 maj 2015

Friskolorna vill ha fler skattepengar när de kommunala skolorna inte håller budget.

De ekonomiska underskotten för skolorna i många kommuner slår extra hårt i kommuner där det finns många fristående skolor, som Strängnäs och Nyköping.

Kommuner som har många friskolor drabbas hårdare när skolorna inte håller sin budget. För förutom att brottas med underskotten i sig med nedskärningar och sparkrav som kan vara nog så kännbara så tvingas kommunerna också skjuta till extra pengar till de fristående skolorna när de kommunala skolorna överskrider sin budget.  Det här oroar Eva Hunter, lärarförbundets ordförande i Strängnäs med drygt 500 medlemmar.

 – Det innebär att man måste dra ned. Och det gör man på vikarier läromedel eller lärare. Och det innebär att de elever som går på en kommunal skola kanske inte får den undervisning de behöver, för  det finns inte tillräckligt med lärare. Så kommunala skolor går dubbelt back, säger Eva Hunter.
Innebär det att nedskärningarna blir tuffare än de annars skulle ha varit?
– Ja det blir de. De blir tuffare, säger hon.
Under flera år har barn och utbildningsnämnden i Strängnäs gått back och kommunledningen har tvingats skjuta till mer pengar.
Och när kommunen skjuter till pengar till den kommunala skolan så ska skolpengen också justeras upp till de fristående skolorna. Under 2013 var underskottet i Barn och utbildningsnämnden sju miljoner förra året var det nere i fyra, men totalt blir kommunens kostnad alltså högre än så, något Eva Hunter menar att lärarna och eleverna fått känna av.
Men underskottet i Strängnäs är bara en västanfläkt jämfört med situationen i Nyköping, där skoldivisionen har gjort av med 40 miljoner kronor mer än budget, där det ekonomiska underskottet ytterligare försämras med flera miljoner som kommunen måste betala till de fristående skolorna. Socialdemokraten Kent Pettersson är ordförande i barn och ungdomsnämnden.
– Ja det är inte klart än, men det är några miljoner det handlar om. Jag tror inte att det blir mer än tio miljoner kronor, det är ju den här principen bidrag på lika villkor, som gör att friskolorna ska ju få ut samma summa i praktiken som den kommunala skolan har fått, säger Kent Pettersson.
Något av ett stålbad väntar nu skolan i Nyköping för att klara att hålla budgeten kommande år, och för den skolenhet som inte klara detta kan det bli tufft.
– Ja det kan det göra, det är alltid problem om man inte håller sina budgetramar, säger han.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6152140