Störst är sänkningen på restaurang- och livsmedelsprogrammet där de drygt 50 eleverna tillsammans i år ger skolan över en miljon kronor mindre än förra året.

– Vi fick information om det här ett par veckor innan nämnden fattade sitt beslut i december. Att sänka på det sättet, med så kort varsel mitt under pågående läsår är inte bra, säger Johan Andersson, rektor på Fria Läroverken.
NT har tidigare berättat om Norrköpings jämförelsevis låga programpriser. I år har en del höjts och andra har sänkts. Förändringarna slår olika beroende på vilka program skolor har och hur många elever som går på dem. För alla de fyra kommunala gymnasieskolorna innebär förändringen mindre pengar totalt. Nu har NT pratat med några friskolor om hur de påverkas.
Johan Andersson på Fria Läroverken tycker att programpriserna i Norrköping redan innan förändringen låg väldigt lågt jämfört med många andra kommuner.
– Man borde koppla det man satsar till de resultat man har. Norrköping har låga resultat.
Det blir eleverna som drabbas och i slutändan innebär det stora kostnader för samhället, anser han.
Fria Läroverken är ju en fristående skola.
Hur mycket vinst måste du lämna till ägaren?
– Ingen alls som det ser ut i dag. Det vi får kvar kan vi återinvestera i verksamheten.
På samma sätt är det på Kunskapsgymnasiet där rektor Christian Andersson ser minskad elevpeng med elva respektive sex procent på två av sina program.
– Det är stora summor. Självklart är det problem att programpriserna sänks och speciellt mitt under läsåret och med så kort varsel, säger han.
Hans mål är att den dagliga verksamheten inte ska påverkas. Däremot måste han titta över framtida investeringar och han funderar kring lärarlönerna.
– Vi skolor som verkar i Norrköpings kommun kommer på sikt inte att kunna konkurrera om yrkesskickliga lärare och yrkesskickliga lärare är det absolut viktigaste i skolan.
På Plusgymnasiet konstaterar rektor Peter Ekedahl att lönerna går upp och programpriserna går ner.
– Vi får väl tänka annorlunda, säger han och menar att det gäller att hitta sätt som inte påverkar eleverna.
Ola Stenliden är rektor på Rytmus musikgymnasium och hans skola klarar sig bättre än han först trodde.
– Det blir ingen större förändring. Jag trodde att det skulle slå mera för oss än det visade sig göra.

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/sankta-programpriser-slar-mot-friskolor-10932779.aspx