Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 23 juni 2015

Skattepengar ska inte gå till kvartalsvinster

Riksdagens finansutskott kräver att utredningen om vinster i välfärden läggs ner och ersätts av en annan. Det bestämde de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna i dag.
Bråket om välfärdskapitalisternas vinster kan förstås analyseras på både längden och tvären. Efter dagens beslut i riksdagens finansutskott skulle vi kunna tala om vad regeringen ska göra med ännu ett tillkännagivande, och om beroendet av Vänsterpartiet. Vi skulle kunna spekulera i framtida misstroendevotum, och i Sverigedemokraternas känsla för politisk taktik.

Men inget av det där berör egentligen kärnfrågan. Den är nämligen politisk, och ganska enkel.
Ska skattepengar som vi tillsammans samlat in för att sjuka ska få vård, barnen undervisning och gamla en värdig tillvaro användas till just detta? Eller ska vi acceptera att pengarna gå till privata aktieutdelningar, helst i något skatteparadis?

Skattepengar till vinst

Det är nämligen precis det den utredning regeringen tillsatte i början av mars handlar om.
Utredaren ska dessutom titta på några andra saker som:
Borde det ställas krav på personaltätheten i välfärdstjänster som betalas med skattemedel?
Skulle reglerna kunna skrivas så att det blir lättare för kyrkor och andra idéburna organisationer att bedriva välfärd?
Vilka reglerändringar behövs för att öka insynen i företag som finansieras med skattemedel?
I ett land som på kort tid blivit ett paradis för välfärdsspekulanter kan det tyckas vara rimliga frågor, inte minst efter skolkonkurser och vårdskandaler. Men det tycker alltså inte den borgerliga oppositionen, och i dag fick de med sig Sverigedemokraterna i kravet på en helt annan utredning.

Fundera inte

Framför allt vill moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och nu alltså sverigedemokrater att vi inte borde fundera så mycket på hur skattepengar försvinner i aktieutdelning.
På sin höjd kan man tänka sig hårdare tillståndsprövning, tydligare krav och kanske skärpta sanktioner när någon misslyckats. Men alltså inga regler om personaltäthet, ingen öppen redovisning av välfärdskapitalisternas affärer och absolut inga begränsningar av möjligheten att använda skattepengar till aktieutdelning.
Och det är precis det som är kärnan. Möjligheten att göra vinst får inte röras. Blotta vetskapen om att den tanken tänks i regeringskansliet får välfärdskapitalister runt om i landet att sova illa på nätterna och oroligt fundera på sin framtid.
Ungefär så skriver faktiskt Finansutskottets majoritet när de ska motivera varför den utredning som arbetat borde ersättas av en ny och mer tandlös.

Ingen brådska

I sak behöver dagens beslut antagligen inte betyda så mycket. Det är regeringen som tillsätter utredningar, och civilminister Ardalan Shekarabi lär inte känna någon brådska med ändra på uppdraget för den utredning som arbetar.
Egentligen är det kanske något oppositionen borde vara tacksam över.
De borgerliga riksdagsledamöterna - inklusive Sverigedemokraterna - borde nog fundera mindre på välfärdskapitalisternas trygghet. I stället kunde de ägna en tanke åt hur gamla, sjuka och skolelever drabbas i en välfärdsindustri som drivs av vinstintresset. Och åt varför skattepengar som skulle gå till vård, skola och omsorg i stället ska hamna i välfärdskapitalisternas kvartalsbokslut?
Det är nämligen frågor som väljarna kommer att ställa sig nästa gång en vårdskandal avslöjas eller en friskola går i konkurs.