Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 26 juni 2015

Vill inte ha friskolor i kommuner runt om


 Gislaveds kommun. Sex olika skolor vill få rätt att starta gymnasieutbildningar i Gislaveds grannkommuner. Men i alla fall utom ett anser Bun att det skulle påverka Gislaveds Gymnasium negativt.
Skolinspektionen har bett Gislaveds kommun att yttra sig om sex friskolor som vill starta nya utbildningar i Falkenbergs, Jönköpings och Halmstads kommuner inför hösten 2016.
För fem av dessa tycker Gislaveds Barn- och utbildningsnämnd att Skolinspektionen ska avslå ansökan om att få starta. Anledningen är bland annat att man tycker att utbildningarna konkurrerar med de som redan finns på Gislaveds gymnasium.
– Vi tror att det skulle påverka oss negativt om de här utbildningarna skulle starta. I synnerhet juridikinriktningen på ekonomiprogrammet, säger nämndens ordförande Bo Kärreskog (S).

Lågt söktryck

Juridikinriktningen på Gislaveds gymnasium har redan nu lågt söktryck och skolans bedömning är att det kan bli svårt att fortsätta med utbildningen om elever försvinner till andra kommuner.
Samma sak säger man om bland annat teknikprogrammets informations- och medieinriktning, hotel- och turismprogrammet och den naturvetenskapliga inriktningen på naturvetenskapsprogrammet.

"Ger inte fler val"

Inom andra av de utbildningar som friskolorna ansöker om att starta finns det fler elever och de påverkar inte Gislaveds gymnasiums möjligheter att anordna utbildningen, men man säger samtidigt att de ändå inte skulle ge fler valmöjligheter än de som redan finns.
Den sjätte ansökan gäller Aspero idrottsgymnasium i Halmstad som vill starta en nationell bordtennisinriktning. I det ärendet avstår nämnden helt från att yttra sig.


http://www.varnamonyheter.se/artikel/131385/vill-inte-ha-friskolor-i-grannkommuner