Regeringen är bara drygt en vecka gammal, men har ändå hunnit komma med flera förslag som skulle få förödande konsekvenser för svenska folket om det blir verklighet. Jag är medveten om att S och MP måste ha V med sig för att inte få dem emot sig. Men det blev dyrt för Löfven när han bjöd in Sjöstedt (V) till förhandlingsbordet och i ett enda huj tvingades offra valfriheten.
Samtidigt som friskoleöverenskommelsen fyller drygt ett år så öppnar Löfven för kommunalt veto. Det här börjar inte bra. Löfvens kohandlande för att få behålla makten kommer att innebära att människor som i decennier valt förskola, skola, vårdcentral, äldreboende etcetera inte längre kan välja utan blir hänvisade till det verksamheter som kommunerna bestämt.
Och visst gör ett kommunalt veto skillnad. 2012 godkände Skolinspektionen fyra friskolors ansökan om att starta skolor i Norrköping, men bara en av skolorna fick klartecken från den S-styrda majoriteten i kommunen.
Enligt undersökningen från Friskolornas riksförbund säger två av tre socialdemokratiska kommunalråd nej till att nya friskolor ska konkurrera med kommunala skolor. Det här kommer innebära att i positivt inställda kommuner kommer barn och föräldrar att fortsatt erbjudas en mångfald av skolor, men i andra kommuner får de inte ens starta. Sammantaget handlar detta om 300 000 elever som gjort ett aktivt val för att gå i en skola med viss pedagogik, idrottsprofil eller kanske en lärstil som tar till vara ett specifikt behov.
Enligt en Demoskopundersökning anser fler än åtta av tio svenskar att valfrihet är viktigt i vård och omsorg. I Vårdföretagarnas medlemspanel uppger 49 procent att de inte kan fortsätta sin verksamhet om ett vinstförbud införs. Det skulle innebära att användarna av välfärdstjänster inte skulle kunna utnyttja rätten att välja eller välja bort. I den politiska debatten glöms ofta de bort som arbetar i privat driven vård och omsorg och inte sällan förekommer det en svartmålning av arbetsvillkoren.
Debatten borde i stället fokusera på att sprida goda exempel och diskussioner om kompetens, god arbetsledning och engagemang. Statistik från Vårdföretagarna visar att medarbetarna trivs bättre, har bättre betalt och är friskare i den privata vården än i den offentligt drivna vården och omsorgen. Enligt SCB så tjänar en sjuksköterska som är privatanställd cirka 4 000 kronor mer än om hon eller han varit offentligt anställd.
Välfärdstjänster ska bedrivas ansvarsfullt, effektivt och långsiktigt med tydlig uppföljning och tillsyn oavsett om det drivs i privat eller offentlig regi. Därför har alliansen infört såväl Skolinspektionen som Inspektionen för vård och omsorg. Moderaterna och alliansen kommer att fortsätta arbetet med att flytta makten från politiken till människorna som vet bäst vad just den egna individen behöver. Det är kvaliteten vi politiker ska granska, inte vem som driver verksamheten.