Som skattebetalare ska man kunna lita på att offentliga medel som avsätts för att finansiera välfärden verkligen går till det de är avsedda för. Som förälder ska man känna sig trygg med att förskolor och skolor varje dag arbetar med barnens bästa för ögonen. Som anhörig till äldre ska man kunna lita på att hemvården eller vårdboendet ger trygghet och en värdig omsorg. Varje snedsteg från den principen hotar tilliten till en gemensam välfärd.