Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 23 september 2015

Segregera samhället -välj friskola

"De har lyckats krossa och mala ner Sosse-Sverige och ersätta det med ett individualistiskt tänkande präglat av rädsla för att välfärden inte håller måttet, så då är det säkrast att köpa privat vård, skola och omsorg. För den som har råd.

Skolor privatiserades och segregerades, så att den boendeberoende sociala segregationen förstärktes, då de rikas och medelklassen barn aldrig mötte de arbetslösas, sjukas och fattigas barn.""Det ska bli spännande att se om debatten under Almedalsveckan kommer att handla om det politiska spelet, försvaret och hotet från Putin, tiggarna, invandringen eller skatterna. Eller kan det möjligen bli en debatt om det genomgripande systemskifte som Moderaterna med Centerns hjälp lyckats genomföra i Sverige under sina åtta år vid regeringsmakten.
Debattören och skribenten Daniel Suhonen har i många artiklar och några böcker tydligt belyst vilket skickligt genomfört systemskifte, från det väl utbyggda välfärdslandet till ett de sänkta skatternas och den privatiserade välfärdens paradis, som Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Maud Olofsson genomfört.
De har lyckats krossa och mala ner Sosse-Sverige och ersätta det med ett individualistiskt tänkande präglat av rädsla för att välfärden inte håller måttet, så då är det säkrast att köpa privat vård, skola och omsorg. För den som har råd.
Försvaret och skolan var de två platser där förr alla samhällsklasser möttes och det uppstod förståelse och empati för andra människors livsvillkor.
Den allmänna värnplikten avskaffade Moderaterna och försvaret bantades rejält för att få pengar till skattesänkningarna.
Skolor privatiserades och segregerades, så att den boendeberoende sociala segregationen förstärktes, då de rikas och medelklassen barn aldrig mötte de arbetslösas, sjukas och fattigas barn.
Så även på Gotland. Bland innerstadens barn finns det de som aldrig varit i Gråbo. Trots att deras föräldrar egentligen borde sätta sina barn i Gråboskolan för den är en av Gotlands bästa skolor med utvecklad pedagogik, trivsel och vinnare av Förnyelsepriset genom satsningen på Läsmedaljen.
Region Gotland liksom många kommuner och landsting kämpar förtvivlat för att få skattepengarna att räcka till en välfärd i form av skola, sjukvård och äldreomsorg, som medborgarna önskar sig. Men Moderatregeringarna har i åtta år sänkt skatterna som mest gynnat de rika, istället för att ge kommunerna skattepengar till välfärd för barn, sjuka och äldre.
De med stora fastigheter, stora förmögenheter och stora inkomster har får rejält sänkta skatter på bekostnad av de sjuka och arbetslösa. Klyftorna har ökat mellan de rika och de fattiga i Sverige.
Detta systemskifte är helt i klass med det systemskifte som Socialdemokraterna med Per Albin Hansson inledde på 1930-talet. De lyckades då få medelklassen med sig på att betala skatter för att få en allt bättre välfärd och trygghet.
Nu har Moderaterna och Centern lyckats få med sig medelklassen på att montera ner välfärden mot sänkta skatter. Trots att det är den rikaste tiondelen av befolkningen som tjänat mest på Moderaternas systemskifte.
Frågan är om Socialdemokraterna med nya allianser kan göra ett nytt modernt systemskifte där även medelklassen kan vinnas för högre skatter som kan ge alla, inte bara de rikaste, en trygg och bra välfärd, som ger alla olika människor en chans att utvecklas och göra det bästa av sitt liv."